Przejdź do treści

Podróż do Niemiec: Obostrzenia obowiązujące DZIECI i kwestia testów

09/08/2021 18:59

Podróż do Niemiec: Od 1 sierpnia 2021 roku Niemcy zaostrzyły zasady sanitarne dla osób przyjeżdżających z zagranicy. Dotyczą one także dzieci.

Wjazd do Niemiec z dziećmi z POLSKI

Polska obecnie nie jest uznawana przez Niemcy za rejon ryzyka Covid-19, dlatego podróżujący nie podlegają kwarantannie i nie muszą rejestrować wjazdu.  Co do zasady muszą jednak  posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa. Dotyczy to także wszystkich dzieci, które ukończyły 12 lat. Testu nie muszą posiadać osoby powyżej 12 roku życia, które mają certyfikat szczepienia przeciw Covid-19 lub bycia ozdrowieńcem.

Ważne: Dla osób wjeżdżających w wieku od 12 roku życia istnieje ogólny obowiązek posiadania zaświadczenia, niezależnie od środka transportu i niezależnie od tego, czy wcześniej przebywały w obszarze wysokiego ryzyka lub obszarze występowania wariantów wirusa.

Wjazd do Niemiec z dziećmi z kraju innego niż Polska

Podróżując do Niemiec należy sprawdzić czy kraj, z którego wyruszamy nie należy do:

  • obszaru wysokiego ryzyka (Hochrisikogebiet);
  • obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet).

Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna w języku niemieckim i angielskim na stronie Instytutu Roberta Kocha. Polska nie jest uznawana za obszar ryzyka. W przypadku krajów wysokiego ryzyka lub mutacji koronawirusa wszystkie osoby, które ukończyły 12 lat obowiązują następujące ograniczenia dot. podróży do Niemiec.

Obszar wysokiego ryzyka:

    • obowiązkowa rejestracja
    • dla osób od 12 roku życia konieczny negatywny wynik testu, potwierdzenie statusu ozdrowieńca lub dowód szczepienia

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Można skrócić kwarantannę, jeżeli wykona się drugi test po 5 dniach od wjazdu. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie. Dzieciom poniżej 12 roku życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Wjazd z  dziećmi do Niemiec z obszaru występowania mutacji (Virusvariantengebiet)

Wjazd do Niemiec z obszaru występowania mutacji jest możliwy co do zasady tylko dla obywateli Niemiec i osób mieszkających w Niemczech.

Wszystkie osoby, powyżej 12 lat,  wjeżdżające z obszaru występowania mutacji muszą posiadać wynik testu wykonanego najwcześniej 24h przed wjazdem do Niemiec (testy PCR, LAMP, TMA 72h) i muszą udać się na 14-dniową kwarantannę. Nie ma możliwości skrócenia kwarantanny. Nie obowiązuje zwolnienie z kwarantanny dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Więcej informacji na temat obostrzeń obowiązujących przy wjeździe do Niemiec, rodzajów wymaganych testów znajduje się w artykule: Wjazd do NIEMIEC i tranzyt przez Niemcy: Obostrzenia obowiązujące w sierpniu 2021 roku.

Źródło: Bundesgesundheitsministerium.de, PolskiObserwator.de

 

AKTUALIZACJA 09/08/2021 19:03