Przejdź do treści

Powołanie do wojska a pobyt za granicą: Kogo obejmuje obowiązek powrotu do kraju

09/12/2022 10:10
powołanie do wojska pobyt za granicą

Wiadomości z Polski Powołanie do wojska a pobyt za granicą – Napięcia i obawy związane z wojną w Ukrainie zwiększyły zainteresowanie Polaków za granicą tematem otrzymania wezwania do wojska. Zgodnie z ustawą każdy, kto będąc żołnierzem rezerwy nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do 24 godzin, podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny. Takiej samej karze podlega osoba, która nie realizuje wojskowego obowiązku meldunkowego. Powołaniu nie podlegają żołnierze rezerwy, którzy przebywają za granicą pod warunkiem jednak, że pobyt ten ma charakter stały i mogą to udowodnić.
Czytaj także: MASOWE wezwania na ćwiczenia wojskowe. Powołanych zostanie 200 tys. osób

Powołanie do wojska a pobyt za granicą

Żołnierzem rezerwy jest osoba:

 • przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej,
 • przeniesiona do rezerwy z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
 • która nie odbyła służby, ale w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej oraz w przypadkach, o których mowa w art. 58 ust. 3 ww. ustawy (tj. w przypadkach gdy obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży, opiekujące się dziećmi lub innymi członkami rodziny).

Żołnierze rezerwy podlegają obowiązkowi odbywania ćwiczeń wojskowych. Niezgłoszenie się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin, podlega karze aresztu do 30 dni albo karze grzywny.  Czytaj dalej poniżej albo obejrzyj wideo:

Powołanie do wojska a pobyt za granicą – Kto może zostać powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych 

Obowiązek stawienia się na ćwiczenia wojskowe określa z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Wynika z niego, że obowiązkowi podlegają żołnierze rezerwy uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Powołaniu nie podlegają żołnierze rezerwy, którzy przebywają na stałe za granicą.

Ważne: Sam fakt przebywania za granicą nie zwalnia z obowiązku stawienia się na ćwiczenia wojskowe lub do kwalifikacji wojskowej. Z obowiązku wyłączone są osoby, które mieszkają za granicą i zgłosiły to właściwym urzędom albo które mogą wykazać, że na stałe mieszkają za granicą.  Dowodem na stały pobyt za granicą może być brak meldunku na terenie RP lub zaświadczenie potwierdzającego stałe zamieszkiwanie na terytorium innego kraju.

Należy ponadto pamiętać, że zgodnie z prawem obywatele Polscy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 
Czytaj także: Polska przygotowuje obywateli do wojny. O nowym zjawisku piszą niemieckie media

Zgłoszenie pobytu za granicą

Wiele osób, przeprowadzając się za granicę, zapomina o zgłoszeniu tego faktu w odpowiednim urzędzie i powiadomieniu o przeprowadzce WKU. W konsekwencji mogą one otrzymać wezwanie na stawienie się w jednostce wojskowej na obowiązkowe ćwiczenia lub do kwalifikacji wojskowej. Za niedopełnienie tego obowiązku mogą zostać ukarane nawet karą aresztu.
>>>Jak wymeldować się z pobytu stałego w Polsce przez internet

Zgłoszenie wyjazdu za granicę – formalności 

Kto zgłosił swój wyjazd za granicę w gminie nie musi już wysyłać odrębnego zgłoszenia do Wojskowego Komendanta Uzupełnień – zrobiła to za niego gmina.

Jeśli jednak  wyjazd nie został zgłoszony w gminie, wówczas należy go zgłosić bezpośrednio do WKU. Obowiązek ten dotyczy każdego, kto zmienia miejsce zamieszkania i jest:

 • mężczyzną w wieku od 19 do 50 lat,
 • mężczyzną w wieku od 50 do 60 lat, który ma stopień wojskowy oficera lub podoficera,
 • kobietą w wieku od 19 do 50 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (na przykład skończyła szkołę pielęgniarską),
 • kobietą w wieku od 50 do 60 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i która ma wojskowy stopień oficera lub podoficera.

Kiedy należy zgłosić zmianę pobytu do WKU

Wtedy, gdy:

 • zmieniasz miejsce pobytu stałego,
 • zmieniasz miejsce pobytu czasowego, który trwał ponad 3 miesiące,
 • wyjeżdżasz z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 3 miesiące w Polsce,
 • wyjeżdżasz za granicę na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 6 miesięcy,
 • wracasz z zagranicy z pobytu czasowego, który trwał ponad 6 miesięcy.

Co należy zrobić

 1. Pobierz i wypełnij zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania a następnie wyślij je do WKU zgodnie z instrukcją podaną na stronie gov.pl

Kto podlega w Polsce obowiązkowi kwalifikacji wojskowej

 • Jak informuje portal powroty.gov.pl obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn i niektóre kobiety, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat.
 • W przypadku kobiet obowiązek dotyczy absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.
 • Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

Akty prawne:

 1. Ustawa z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.);
 3. Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. Nr 50 poz. 484 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. Nr 68 poz. 438)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2010 r.; Nr 54 poz. 321)
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1595)
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

Źródło: Gazeta.pl, Powroty.gov.pl, PolskiObserwator.de