Przejdź do treści

Powołanie do wojska a pobyt za granicą 2024 roku. Oto, kto może zostać wezwany na ćwiczenia

Tagi:
05/06/2024 17:15 - AKTUALIZACJA 05/06/2024 17:27
Powołanie do wojska a pobyt za granicą 2024

Powołanie do wojska a pobyt za granicą 2024 – Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy praca za granicą zwalnia ich od obowiązku  stawienia się kwalifikację wojskową w Polsce i odbywania ćwiczeń wojskowych. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej jest wykroczeniem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. To czy obywatel polski przebywający za granicą podlega obowiązkowi kwalifikacji zawodowej i stawianiem się na ćwiczenia zależy od charakteru jego pobytu. Z tego artykułu dowiesz się jakie zasady obowiązują w 2024 roku.

Kwalifikacja wojskowa a pobyt za granicą

Kwalifikacja wojskowa stanowi istotny element systemu obronnego Polski, określając zdolność obywateli do pełnienia służby wojskowej. Obowiązek stawienia się do tej procedury wynika z obowiązku obrony Ojczyzny. Kwalifikacja w czasie pokoju wszystkich mężczyzn oraz niektóre kobiety, które kończą 19 lat w danym roku kalendarzowym.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje kobiety, które ukończyły lub kończą naukę na kierunkach takich jak farmacja, medycyna, pielęgniarstwo, fizjoterapia, położnictwo, psychologia, ratownictwo medyczne oraz weterynaria.

Jak informuje portal Powroty.gov.pl: „Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej”. (Dalsza część artykułu poniżej)
Przeczytaj także: Nowe przepisy dotyczące prawa jazdy kategorii B – dlaczego waga ma znaczenie dla kierowców

Powołanie do wojska a pobyt za granicą 2024

Powołanie do wojska obejmuje żołnierzy rezerwy. Żołnierzem rezerwy jest osoba:

 • przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej,
 • przeniesiona do rezerwy z zawodowej służby wojskowej lub ze służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
 • która nie odbyła służby, ale w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej oraz w przypadkach, o których mowa w art. 58 ust. 3 ww. ustawy (tj. w przypadkach gdy obowiązkowi służby wojskowej nie podlegają kobiety w ciąży, opiekujące się dziećmi lub innymi członkami rodziny)

Żołnierze rezerwy podlegają obowiązkowi odbywania ćwiczeń wojskowych. Niezgłoszenie się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe podlega karze aresztu albo karze grzywny.  Powołaniu nie podlegają żołnierze rezerwy, którzy przebywają za granicą pod warunkiem jednak, że pobyt ten ma charakter stały i mogą to udowodnić.

Powołanie do wojska a pobyt za granicą – Kto może zostać powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych 

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy praca za granicą zwalnia ich od obowiązku odbywania ćwiczeń wojskowych. Obowiązek stawienia się na ćwiczenia wojskowe określa Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej. Wynika z niego, że obowiązkowi podlegają żołnierze rezerwy uznani za zdolnych do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. Powołaniu nie podlegają żołnierze rezerwy, którzy przebywają na stałe za granicą.
Ważne: Sam fakt przebywania za granicą nie zwalnia z obowiązku stawienia się na ćwiczenia wojskowe lub do kwalifikacji wojskowej! (Dalsza część artykułu poniżej)

Osoby mieszkające za granicą są zwolnione z obowiązku, jeśli zgłosiły to odpowiednim urzędom. Zwolnienie dotyczy także osób, które mogą udowodnić stały pobyt za granicą. Brak meldunku w Polsce lub zaświadczenie o zamieszkiwaniu za granicą może być dowodem stałego pobytu.

Wezwanie z jednostki wojskowej na ćwiczenia a pobyt za granicą 

Zdarza się, że żołnierz rezerwy wyjechał za granicę, ale nie zgłosił nigdzie tego faktu. Wówczas w razie otrzymania wezwania na ćwiczenia wojskowe powinien złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej, aby uzyskać zwolnienie. Konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania lub pracy za granicą.

Obowiązek czynnej służby wojskowej a wyjazd za granicę

Osoby, które podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej mają obowiązek zgłaszania szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji (WCR) zmiany adresu zamieszkania. Obowiązek ten dotyczy także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy – czytamy na stronie gov.pl.

Każdy, kto zmienia miejsce zamieszkania i jest:

 • mężczyzną w wieku od 18 do 60 lat,
 • mężczyzną w wieku od 18 do 63 lat, który ma stopień wojskowy oficera lub podoficera,
 • kobietą w wieku od 18 do 60 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (na przykład skończyła szkołę pielęgniarską),
 • kobietą w wieku od 18 do 63 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, która ma wojskowy stopień oficera lub podoficera.

Kiedy należy zgłosić swój wyjazd za granicę w wojsku:

Wtedy, gdy:

 • zmieniasz miejsce pobytu stałego,
 • zmieniasz miejsce pobytu czasowego, który trwał ponad 3 miesiące,
 • wyjeżdżasz z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 3 miesiące w Polsce,
 • wyjeżdżasz za granicę na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 6 miesięcy,
 • wracasz z zagranicy z pobytu czasowego, który trwał ponad 6 miesięcy.