Przejdź do treści
Home » Wiadomości z Niemiec » Powołanie do wojska a pobyt za granicą: Kogo obejmuje obowiązek powrotu do kraju

Powołanie do wojska a pobyt za granicą: Kogo obejmuje obowiązek powrotu do kraju

powołanie do wojska a pobyt za granicą

Powołanie do wojska a pobyt za granicą: Napięcia i obawy wywołane zagrożeniem inwazją Rosji na Ukrainę i wybuchem wojnym zwiększyły zainteresowanie Polaków za granicą tematem otrzymania wezwania do wojska.

Wojskowa Komenda Uzupełnień rozsyła listy do rezerwistów w celu mobilizacyjnego uzupełnienia stanu osobowego jednostek wojskowych. Takie listy mogą również otrzymać niektóre osoby przebywające za granicą, jeśli są w wieku od 18 do 63 lat. Po otrzymaniu wezwania do jednostki zwykle trzeba się w niej stawić w ciągu 7-15 dni. Niedopełnienie tego obowiązku grozi poważnymi konsekwencjami, nawet karą więzienia do 3 lat. 

Powołanie do wojska a pobyt za granicą

Każda osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej staje się żołnierzem rezerwy. Obowiązkowi  stawienia się na ćwiczeniach podlegają wszyscy żołnierze rezerwy w wieku od 18 do 63 lat.

Należy ponadto pamiętać, że zgodnie z prawem obywatele Polscy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Ważne: Sam fakt przebywania za granicą nie zwalnia z obowiązku stawienia się na ćwiczenia wojskowe lub do kwalifikacji wojskowej. Z obowiązku wyłączone są osoby, które mieszkają za granicą i zgłosiły to właściwym urzędom.

Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

Zgłoszenie pobytu za granicą

Wiele osób, przeprowadzając się za granicę, zapomina o zgłoszeniu tego faktu w odpowiednim urzędzie i powiadomieniu o przeprowadzce WKU. W konsekwencji mogą one otrzymać wezwanie na stawienie się w jednostce wojskowej na obowiązkowe ćwiczenia lub do kwalifikacji wojskowej. Za niedopełnienie tego obowiązku mogą zostać ukarane nawet karą więzienia.

Zgłoszenie wyjazdu za granicę – formalności 

Kto zgłosił swój wyjazd za granicę w gminie nie musi już wysyłać odrębnego zgłoszenia do Wojskowego Komendanta Uzupełnień – zrobiła to za niego gmina.

Jeśli jednak  wyjazd nie został zgłoszony w gminie, wówcza należy go zgłosić bezpośrednio do WKU. Obowiązek ten dotyczy każdego, kto zmienia miejsce zamieszkania i jest:

 • mężczyzną w wieku od 19 do 50 lat,
 • mężczyzną w wieku od 50 do 60 lat, który ma stopień wojskowy oficera lub podoficera,
 • kobietą w wieku od 19 do 50 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (na przykład skończyła szkołę pielęgniarską),
 • kobietą w wieku od 50 do 60 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i która ma wojskowy stopień oficera lub podoficera.

Kiedy należy zgłosić zmianę pobytu do WKU

Wtedy, gdy:

 • zmieniasz miejsce pobytu stałego,
 • zmieniasz miejsce pobytu czasowego, który trwał ponad 3 miesiące,
 • wyjeżdżasz z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 3 miesiące w Polsce,
 • wyjeżdżasz za granicę na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 6 miesięcy,
 • wracasz z zagranicy z pobytu czasowego, który trwał ponad 6 miesięcy.

Co należy zrobić

 1. Pobierz i wypełnij zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania a następnie wyślij je do WKU zgodnie z instrukcją podaną na stronie gov.pl

Kto podlega w Polsce obowiązkowi kwalifikacji wojskowej

 • Jak informuje portal powroty.gov.pl obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej obejmuje w czasie pokoju wszystkich mężczyzn i niektóre kobiety, którzy kończą w danym roku kalendarzowym 19 lat.
 • W przypadku kobiet obowiązek dotyczy absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.
 • Obywatele polscy będący równocześnie obywatelami innych państw, stale zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nie są objęci powszechnym obowiązkiem obrony w Polsce, co oznacza również, że nie podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

Akty prawne:

 1. Ustawa z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 144)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 202, poz. 1566 z późn. zm.);
 3. Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. Nr 50 poz. 484 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz.U. Nr 68 poz. 438)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2010 r.; Nr 54 poz. 321)
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1595)
 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/

Źródło: Gazeta.pl, Powroty.gov.pl, PolskiObserwator.de

Czytaj wszystkie nasze najnowsze wiadomości w Google News