Przejdź do treści

Regionalne spotkanie przedstawicieli Towarzystw Niemiecko-Polskich w Hamburgu

12/03/2018 06:53

Regionalne spotkanie przedstawicieli Towarzystw Niemiecko-Polskich w Hamburgu.


3 marca br. odbyła się dyskusja programowa Towarzystw działających na obszarze północnych Niemiec, z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu. Obecni byli członkowie 13 towarzystw z Hamburga, Bremy, Hanoweru, Kilonii, Getyngi, Osnabrück oraz z mniejszych ośrodków. Każde z nich przedstawiło plan działania na 2018 rok, przygotowywany z myślą o wzbudzeniu zainteresowania Polską u niemieckiego odbiorcy. W przygotowaniu są wykłady, spotkania literackie, filmowe lub teatralne.

W wypowiedziach przedstawicieli KG podkreślono rangę obchodów jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz możliwości współpracy urzędu z Towarzystwami w obszarach nauczania języka polskiego, promocji kultury i walorów turystycznych Polski. Konsul Generalny P.Golema zwrócił uwagę zebranym na aktualną sytuację wewnętrzną w kraju, pozytywne efekty wprowadzanych zmian i ponownie zaapelował, aby przygotowywane przez DPG debaty nt. współczesnej Polski uwzględniały zasadę pluralizmu opinii.

Informacja i zdjęcie pochodzą ze strony internetowej Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu – www.hamburg.msz.gov.pl