Przejdź do treści

Samochód zamiast emerytury. Nowy pomysł Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalnego wszedł w życie

05/09/2023 06:00

Wiadomości z NiemiecSamochód zamiast emerytury. Jazda samochodem do pracy to część codziennego życia milionów ludzi w Niemczech. Ale często nie jest to możliwe, ponieważ ludzie nie mają własnego samochodu, aby dostać się do pracy. Chociaż pilnie by go potrzebowali. Pod pewnymi warunkami ubezpieczenie emerytalne zapewnia znaczną dotację na zakup samochodu – możliwe jest nawet 22 000 euro. Niemieckie ubezpieczenie emerytalne (DRV) podaje szczegóły.
Sprawdź: Emerytura w Niemczech: Oto ile pieniędzy otrzymuje przeciętny Niemiec na emeryturze

Samochód zamiast emerytury. Ubezpieczenie emerytalne wypłaca do 22 000 euro

„Jeśli osoby niepełnosprawne fizycznie nie mogą już dotrzeć do miejsca pracy transportem publicznym ze względów zdrowotnych, często są zależne od wsparcia. Niemieckie ubezpieczenie emerytalne może je zapewnić w ramach „pomocy samochodowej” w celu reintegracji zawodowej”, wyjaśnia DRV.

Z jednej strony może to zapewnić przywrócenie mobilności. Z drugiej strony może to zapobiec wcześniejszemu przejściu na emeryturę – tj. wcześniejszej emeryturze. W jakiej formie udzielana jest pomoc w zakresie pojazdów silnikowych? Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe może na przykład wesprzeć zakup samochodu odpowiedniego dla osoby niepełnosprawnej lub jego dodatkowego wyposażenia, zgodnie z aktualnym ogłoszeniem.

Ubezpieczenie emerytalne opłaca samochód lub prawo jazdy dla niektórych obywateli

Ponadto prawo jazdy może być również dotowane. Jakie warunki należy spełnić, aby uniknąć wcześniejszej emerytury – na przykład kupując samochód? Rozporządzenie w sprawie pomocy samochodowej na rehabilitację zawodową stanowi: „Świadczenia wymagają, aby osoba niepełnosprawna była nie tylko czasowo uzależniona od korzystania z pojazdu silnikowego w wyniku swojej niepełnosprawności w celu dotarcia do miejsca pracy lub szkolenia lub miejsca innej usługi szkolenia zawodowego”.

Według VdK wymaga to „aby wnioskodawca nie miał innego sposobu dotarcia do pracy lub na szkolenie (na przykład pieszo, transportem publicznym, carpoolingiem lub autobusem oferowanym przez pracodawcę)”.

Ponadto „osoba niepełnosprawna musi być w stanie prowadzić pojazd silnikowy lub musi być zagwarantowane, że osoba trzecia będzie prowadzić pojazd silnikowy za nią”. Co więcej, zasiłek jest wypłacany, „jeśli w wyniku niepełnosprawności jest to jedyny sposób na trwałe zapewnienie uczestnictwa w życiu zawodowym, a pracodawca nie ma zwyczaju lub uzasadnienia, aby ponosić koszty”.

>>> Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat

Samochody dla emerytów. Decyduje dochód

Jaka jest maksymalna kwota pomocy na zakup samochodu? Ustawodawca stanowi: „Zakup pojazdu silnikowego jest dotowany do kwoty równej cenie zakupu, ale maksymalnie do 22 000 euro. W wyjątkowych przypadkach, na przykład jeśli niepełnosprawność jest szczególnie poważna, może zostać przyznana wyższa cena zakupu”

Od czego zależy wysokość dofinansowania wypłacanego przez Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe? „Dofinansowanie opiera się na dochodach osoby niepełnosprawnej […]”, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy samochodowej na rehabilitację zawodową. Decydująca jest tutaj miesięczna kwota referencyjna.

Czytaj także: Nowy pomysł niemieckiego rządu. Emeryci mają opuścić swoje mieszkania, aby zrobić miejsce dla rodzin

Jak uzyskać dodatek w wysokości 22 000 euro z funduszu ubezpieczeń emerytalnych?

„100-procentowy zasiłek jest możliwy, jeśli dochód netto wynosi co najwyżej 40 procent miesięcznej kwoty referencyjnej”, wyjaśnia Sozialverband Deutschland. W odniesieniu do powyższych wartości dotyczy to dochodu netto w wysokości 1358 euro. Przy wyższym dochodzie dodatek zmniejsza się w następujący sposób:

Dochód w porównaniu do miesięcznej wartości referencyjnej w procentachKwota dotacji w procentach
40100
4588
5076
5564
6052
6540
7028
7516

Każdy, kto obecnie zarabia więcej niż 2546,25 euro netto, musi obejść się bez dodatku przy zakupie samochodu. Niemieckie Stowarzyszenie Społeczne wyjaśnia również: „Rozmiar i wyposażenie nowego samochodu muszą być oparte na wymaganiach wynikających z niepełnosprawności. W przypadku zakupu używanego samochodu można uzyskać dotację, jeśli samochód jest nadal wart co najmniej 50 procent ceny nowego samochodu”.

Przed zakupem samochodu konieczne jest złożenie wniosku o dotację za pośrednictwem Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego lub jednej z innych wyżej wymienionych instytucji. W DRV można to zrobić za pośrednictwem pakietu formularzy Kraftfahrzeughilfe (Kfz).

>>> Zmiana czasu na zimowy: Te kraje nie przesuną wskazówek w 2023 roku

Źródło: Ruhr24.de, PolskiObserwator.de