Przejdź do treści

Statystyki: Więcej Polaków w Niemczech, niż obcokrajowców w Polsce

02/04/2021 14:06

Według najnowszych informacji podanych przez Eurostat, w 2020 roku na terytorium UE mieszkały 23 miliony obywateli państw trzecich. Najmniejszy ich odsetek znalazł się w Polsce i Rumunii. 

Dane Eurostat

Według Europejskiego Urzędu Statystycznego 5,1% populacji Europy to emigranci.
Przeważający odsetek cudzoziemców w państwach członkowskich stanowili obywatele krajów spoza UE. Jednak, jak wynika ze statystyk, aż 13,5 mln obywateli pochodzących z jednego z państw Unii, mieszkało w innym kraju Wspólnoty.  

Państwem członkowskim z najwyższym odsetkiem obcokrajowców jest Luksemburg – obywatele innych krajów stanowią tam bowiem aż 47% wszystkich mieszkańców. Wysoki odsetek (>10%) odnotowano również na Malcie i Cyprze, w Austrii, Estonii, Irlandii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii oraz na Łotwie. 

Polska i Rumunia to kraje, w których cudzoziemcy stanowili mniej niż 1% populacji. 

Większy odsetek Polaków w Niemczech, niż cudzoziemców w Polsce

Według danych  Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden aż 20,8 mln osób mieszkających w Niemczech to obcokrajowcy. 11% tej liczby to osoby pochodzące z Polski. Wynika z tego, że średnio co 10 osoba z obcym pochodzeniem w Niemczech ma polskie korzenie. 

Co 10 osoba z obcym pochodzeniem w Niemczech ma polskie korzenie

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce żyje mniej niż 380 tysięcy cudzoziemców. Według niemieckich statystyk, ok. 2,28 mln obcokrajowców w Niemczech ma polskie korzenie. Wynika z tego, że liczebność Polonii w Niemczech jest większa, niż odsetek cudzoziemców w samej Polsce. 

Źródło: PAP, PolskiObserwator.de