w

Wjazd (przyjazd) do Niemiec z Polski. Zasady obowiązujące w kwietniu 2021 roku

Wjazd (przyjazd) do Niemiec z Polski. Zasady obowiązujące w kwietniu 2021 roku

Aktualne informacje na temat obostrzeń na granicy z Niemcami oraz restrykcji obowiązujących w na terenie kraju można znaleźć na stronie Ambasady RP w Berlinie. 22 kwietnia placówka uaktualniła komunikat dot. zasad wjazdu do Niemiec dla osób z Polski. Najważniejsze informacje publikujemy poniżej. Cały komunikat dostępny jest TUTAJ

Polska jest uznawana obecnie za kraj wysokiego zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Przy wjeździe z Polski do Niemiec należy posiadać ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa. 

Aktualne wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu. Testu nie muszą posiadać dzieci do 6 r. życia.

NIE musisz mieć testu przed wjazdem z Polski do Niemiec, jeżeli:

  • przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
  • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • jesteś zwolniona/-y na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

Zarejestruj swój wjazd z Polski do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de.

NIE musisz rejestrować wjazdu z Polski do Niemiec, jeżeli:

  • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • podróżujesz w ramach małego ruchu przygranicznego do 24h.

Deklaracja wjazdu do Niemiec – czym jest? Kto nie musi jej wypełniać?

W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego NIE można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12h (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

Podczas rejestracji możesz poinformować niemiecki urząd ds. zdrowia o uzyskanym negatywnym wyniku testu. W innym przypadku urząd ds. zdrowia może zażądać przesłania tego testu po wjeździe. Zachowaj negatywny wynik testu co najmniej przez 14 dni od wjazdu.

Kwarantanna

Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem, szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z kwarantanny. O tym, czy jesteś zwolniony z kwarantanny decydują przepisy kraju związkowego do którego wjeżdżasz. Długość trwania kwarantanny oraz możliwość zwolnienia różnią się w zależności od kraju związkowego.

Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Testy i kwarantanna w Niemczech, FAQ oraz na stronach internetowych krajów związkowych.

Pracownicy transgraniczni

Pracownik transgraniczny to taka osoba, która co najmniej raz tygodniu przekracza granicę w celu dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania. Kraje związkowe mogą ustanowić odstępstwa od obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy dla określonych grup. Dlatego pracowniczy transgraniczni w Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorzu Przednim i Saksonii mają możliwość wykonania testu w Polsce lub bezpośrednio po wjeździe do Niemiec np. w centrach testowych dla pracowników transgranicznych lub zakładach prawy. Szczegóły, w tym częstotliwość wykonywania testów przez pracowników transgranicznych, regulują przepisy landowe:

  • Brandenburgia – test 2 razy w tygodniu (planowane jest otwarcie centrów testowych m.in. przy przejściach granicznych Frankfurt nad Odrą/Słubice, Frankfurt nad Odrą/Świecko, Guben/Gubin);
  • Meklemburgia – Pomorze Przednie – test co 48h (centra testowe działają m.in. w Ahlbeck i Linken);
  • Saksonia – test 2 razy w tygodniu (mapa punktów testowania).

Berlin nie przewiduje specjalnych zasad wjazdu dla pracowników transgranicznych. Test należy posiadać przed wjazdem na teren Niemiec.

Niemcy: Adresy punktów testów na Covid-19 we Frankfurcie n. Odrą i Słubicach

Dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe w podróżach między Brandenburgią a Polską

Dla osób podróżujących między Brandenburgią a Polską możliwe są dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przed wjazdem. Z obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy zwolnione są osoby wymienione w §2 Pkt 3 i 4 brandenburskiego rozporządzenia o kwarantannie (SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung) tj. osoby odwiedzające do 72h najbliższą rodzinę, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Pracownicy transgraniczni i studenci (uczniowie) są zobowiązani do wykonywania testu 2 razy w tygodniu. Pamiętaj, żeby mieć przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub dyrekcji szkoły.

Więcej informacji po polsku dla osób podróżujących regularnie między Brandenburgią a Polską można znaleźć na stronie kraju związkowego.

Kontrole graniczne

Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec.

Źródło: Ambasada RP w Berlinie 

Niemcy: Nie żyje 36-letni Polak, który zaginął w Niemczech

Niemcy: kupują miliony dawek Sputnika