w

Wjazd do Polski z UE: Tylko z testem lub zaświadczeniem o szczepieniu. Zasady wjazdu w LIPCU 2021

Wjazd do Polski z UE

Wjazd do Polski z UE (z Niemcami włącznie) podlega mniejszym restrykcjom, niż wjazd spoza strefy Schengen. Przypomnijmy, że od 24 czerwca także osoby w pełni zaszczepione przybywające do Polski spoza UE podlegają obowiązkowej kwarantannie. Podróżnych z krajów UE obowiązują znacznie łagodniejsze przepisy. Oto, zasady podróży do Polski obowiązujące w czerwcu i lipcu 2021 roku:

Podróż drogą lądową do Polski z UE

Należy mieć przy sobie zaświadczenie o szczepieniu przeciw Covid-19, byciu ozdrowieńcem lub negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (test PCR lub antygenowy), który nie może być starszy niż 48 godzin. Okazanie tego dokumentu, na wypadek kontroli wyrywkowej, zwalnia z kwarantanny, która wynosi 10 dni niezależnie od środka transportu, którym się podróżuje, lub gdy porusza się pieszo.

Dzieci w wieku do lat 12 podróżujące w towarzystwie osób dorosłych  dysponujących negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa wykonanym maksymalnie 48 godzin przed wjazdem lub w towarzystwie osób dorosłych w pełni zaszczepionych są automatycznie zwalniane z kwarantanny bez konieczności okazywania negatywnego wyniku testu.

Z obowiązku kwarantanny i testowania zwolnieni są:

  • zawodowi kierowcy oraz pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy,
  • osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych i biznesowych, nie dotyczy to zasadniczo wjazdu drogą powietrzną.
  • Dalsze wyjątki i szczegóły zawierają rozporządzenia i informacje polskiej Straży Granicznej.

Podróż samolotem do Polski z UE:

  • osoby podróżujące do Polski samolotem z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice wewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19, lub posiadającymi negatywny wynik testu w kierunku SaRS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy.

Ważne: Posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2 nie zwalnia podróżnych przekraczających granice zewnętrzne UE/Schengen z obowiązku kwarantanny.

Od 24 czerwca br., w przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej , okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

Powyższy obowiązek nie dotyczy osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Unii Europejskiej (czyli również podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii).

Uwaga! Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 h i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24 h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

Więcej informacji na temat aktualnych zasad obowiązujących przy wjeździe do Polski z krajów UE i spoza niej znajdują się na stronie Straży Granicznej KLIK>>

Źródło: StrażGraniczna.pl, PolskiObserwator.de

Czytaj także:

Niemcy: Nowe ograniczenia w tranzycie przez Niemcy do Polski – obowiązują do czerwca 2021 roku

Niemcy: Kobieta, która poturbowała pracowników apteki, a później policjantów, to Polka

Bogaty jak Niemiec: Nowi bogaci, których przybyło w Niemczech w czasie pandemii