Przejdź do treści

Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech w 2018 r.

11/12/2017 15:11 - AKTUALIZACJA 07/06/2022 12:22

Oto, kiedy i gdzie obowiązywać będzie zakaz jazdy samochodów ciężarowych w Niemczech w 2018 r. oraz jakich przewozów w niedziele i święta on nie dotyczy i co zrobić, by uzyskać zezwolenie na poruszanie się w drodze wyjątku.

Pojazdy podlegające zakazowi
Ciężarowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t oraz pojazdy ciężarowe z przyczepami niezależnie od ciężaru.

Czas obowiązywania zakazu
Zakaz obowiązuje na całej sieci dróg w niedziele i dni świąteczne w godzinach 0.00–22.00.

Dodatkowe ograniczenia w okresie wakacyjnym
Od 1 lipca do 31 sierpnia obowiązuje dodatkowo zakaz poruszania się ciężarówek w soboty w godzinach 7.00–20.00 na niektórych autostradach i drogach federalnych.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w broszurze „Zakaz jazdy samochodów ciężarowych w okresie urlopowym”.

Dni świąteczne w 2018 r., podczas których obowiązuje zakaz jazdy samochodów ciężarowych:

1 stycznia Nowy Rok

6 stycznia (tylko w Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Saksonii-Anhalt, jednak brak zakazu ruchu, ponieważ nie jest to święto w sensie § 30 ust. 3 Przepisów o Ruchu Drogowym)

30 marca Wielki Piątek

2 kwietnia Poniedziałek Wielkanocny

1 maja Święto Pracy

10 maja Wniebowstąpienie

21 maja Zielone Świątki

31 maja Boże Ciało (tylko w: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, Hesja, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia – Palatynat i Saar)

15 sierpnia (tylko w Bawarii i Saarze, jednak brak zakazu ruchu, ponieważ nie jest to święto w sensie § 30 ust. 3 Przepisów o Ruchu Drogowym)

3 października Dzień Zjednoczenia Niemiec

31 października Dzień Reformacji (tylko w: Brandenburgii, Zachodniej Meklemburgii – Pomerania, Saksonii, Saksonii – Anhalt i Turyngii)

1 listopada Dzień Wszystkich Świętych (tylko w: Baden-Wirtembergia, Bawaria, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Saar)

21 listopada (Dzień Pokuty i Modlitwy, tylko w Saksonii, jednak brak zakazu ruchu, ponieważ nie jest to święto w sensie § 30 ust. 3 Przepisów o Ruchu Drogowym)

25,26 grudnia Boże Narodzenie

UWAGA! W pozostałe dni świąteczne, które nie zostały tu wymienione, zakaz poruszania się samochodów ciężarowych nie obowiązuje.

 

Jakich przewozów zakaz jazdy w niedziele i święta nie dotyczy?

– kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy, jednak tylko w odległości do 200 km;

– kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz);

– przewozów:

  1. a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego,
  2. b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsnego,
  3. c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego,
  4. d) łatwo psujących się owoców i warzyw,

– przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z przewozami wymienionymi w pkt. 3.

UWAGA! Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.

Udzielanie zezwoleń w drodze wyjątku

Wydawanie zezwoleń na poruszanie się ciężarówek w niedziele, święta (oraz wakacyjne soboty) leży w kompetencjach poszczególnych krajów związkowych (landów). W przypadku pojazdów wjeżdżających z zagranicy wnioski należy składać w urzędzie ruchu drogowego, właściwym dla danego przejścia granicznego.

 

Strefy ekologiczne

W wielu niemieckich miastach od 1 marca 2007 roku stworzono tzw. strefy ekologiczne, wewnątrz których mogą być stosowane środki ochrony przed hałasem, za pomocą ekranów ochronnych lub zakazy ruchu dotyczące określonych typów pojazdów w zależności od emisji spalin, w celu ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza.

Strefa ekologiczna jest oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Oznaczone się również same pojazdy, za pomocą kolorowej plakietki (czerwonych, żółtych i zielonych) naklejanej na wewnętrznej stronie szyby przedniej, która jest ważna na terenie wszystkich miast Niemiec. Przegląd powstających i planowanych stref ekologicznych, zasady zaliczenia pojazdów do określonej kategorii zanieczyszczeń, punkty wydawania plakietek oraz przepisy wyjątkowe są dostępne na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska www.bmu.de/luftreinhaltung lub www.umweltbundesamt.de/umweltzonen.

Zakazy lokalne

Dla niektórych miast, jak np. w Monachium, Sztutgarcie i Darmstadt poza planowanymi strefami ekologicznymi obowiązują dodatkowe zakazy przejazdu dla ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zanieczyszczenia powietrza, lub zapobieganiu ruchu pojazdów unikających płacenia opłat drogowych.

Źródło: www.polen.diplo.dehttp://trafficban.com

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub