Przejdź do treści

MSZ: zapowiedź wizyty ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Berlinie

16/01/2018 10:01

MSZ: zapowiedź wizyty ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w Berlinie.

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER. Źródło zdjęcia: Serwis Ministerstwa Sprawa Zagranicznych – www.msz.gov.pl

W środę, 17 stycznia, minister Jacek Czaputowicz rozpocznie wizytę w Berlinie. W programie wizyty zaplanowano spotkanie z ministrem spraw zagranicznych RFN Sigmarem Gabrielem i z przewodniczącym Bundestagu Wolfgangiem Schäuble.

Przedmiotem rozmów z partnerami niemieckimi będą aktualne tematy z zakresu agendy bilateralnej, unijnej i międzynarodowej.

Szef MSZ spotka się również, na zaproszenie Fundacji Körbera, z grupą niemieckich ekspertów w dziedzinie polityki międzynarodowej, którym przedstawi priorytety polskiej polityki zagranicznej.

Wizyta ministra Jacka Czaputowicza w Berlinie jest wyrazem zainteresowania rządu intensyfikacją dialogu politycznego z Niemcami, które pozostają naszym największym partnerem politycznym i gospodarczym w Europie. W tym kontekście chcielibyśmy kontynuować sprawdzoną formułę kontaktów na najwyższym szczeblu, jaką są regularne spotkania szefów rządów i poszczególnych ministrów oraz corocznie przeprowadzane konsultacje międzyrządowe.

Jako partnerzy w UE i sojusznicy w NATO mamy wiele ważnych tematów do omówienia, takich jak: przyszłość UE, Brexit, negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych, kryzys migracyjny, polityka wschodnia, kwestie bezpieczeństwa oraz polityka energetyczno-klimatyczna. Ramy dialogu wzbogacone zostaną przez najbliższe kilkanaście miesięcy o agendę globalną, w związku z miejscem Polski w Radzie Bezpieczeństwa NZ w latach 2018-19. Liczymy, że po ukonstytuowaniu się nowego niemieckiego rządu intensyfikacji ulegnie także współpraca w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Źródło: Kurier PAP – www.kurier.pap.pl

 

AKTUALIZACJA 16/01/2018 10:16