Przejdź do treści

Niemcy: Zmiany w dochodzie obywatelskim. Mniej przywilejów dla świadczeniobiorców

22/11/2022 12:09

Wiadomości z Niemiec: Zmiany w dochodzie obywatelskim. Koalicja rządząca i kraje związkowe osiągnęły kompromis w sprawie dochodu obywatelskiego. Zgodnie z nim świadczeniobiorcy będą mieli mniej przywilejów.
Czytaj także: Niemcy: Pensja za siedzenie w domu? Pracodawcy krytykują dochód obywatelski

Dochód obywatelski Bürgergeld

Rząd federalny chce, by już od stycznia 2023 roku zasiłek Hartz IV stał się dochodem obywatelskim Bürgergeld. Jak dotąd Unia CDU/CSU sprzeciwiały się planom rządu sygnalizacji świetlnej, jednak dzisiaj obie strony doszły do porozumienia. O nowych ustaleniach poinformował jako pierwszy BILD.

Bürgergeld nie będzie rodzajem bezwarunkowego dochodu podstawowego. Dochód obywatelski będzie jedynie podstawowym zabezpieczeniem, a beneficjenci powinni kontynuować próby powrotu na rynek pracy. Nowe świadczenie Bürgergeld powinno zrekompensować także rosnącą inflację i koszty energii. Wprowadzenie dochodu obywatelskiego jest równoznaczne z końcem zasiłku Hartz IV.

Wysokość dochodu obywatelskiego w Niemczech

Od stycznia 2023 r. standardowa stawka Bürgergeld powinna wynosić 502 euro miesięcznie dla osób samotnych. Dla par mieszkających razem przewidziano stawkę 451 euro miesięcznie. Dzieci w wieku od 14 do 17 lat mają otrzymywać 420 euro. Dla dzieci od 6 do 13 lat przewidziano dochód obywatelski w wysokości 348 euro, a dla dzieci do 5 lat 318 euro.

Komu przysługuje dochód obywatelski Bürgergeld?

Według portalu Buerger-Geld.de każdy, kto chce skorzystać z dochodu obywatelskiego, musi spełnić następujące wymagania:

  • mieć co najmniej 15 lat i nie osiągnąć jeszcze granicy wieku emerytalnego
  • posiadać zameldowanie na terenie Niemiec (Anmeldung) i tu mieć swoje centrum życiowe
  • móc pracować co najmniej 3 godziny dziennie
  • potrzebować realnej pomocy.

Zmiany w dochodzie obywatelskim

Projekt ustawy przewidywał, że osoby poszukujące zatrudnienia będą mogły zawrzeć z urzędami pracy tzw. plan współpracy. Na początku obowiązywać miał sześciomiesięczny „okres zaufania”, w którym osobom dotkniętym bezrobociem nie groziłyby cięcia świadczeń. Dopiero po tym czasie miały być możliwe redukcje dochodu obywatelskiego. Zgodnie z dzisiejszym kompromisem, okres zaufania zostanie zniesiony. Oznacza to, że od samego początku świadczeniobiorcom grozić będą cięcia w dochodzie obywateslkim za naruszenie obowiązujących przepisów.

Kolejnym sukcesem Unii jest skrócony okres karencji. Początkowo rząd federalny chciał okresu 2 lat, kiedy nie można by było sprawdzać stanu majątkowego i warunków życia beneficjentów. Teraz czas oczekiwania skrócono do 12 miesięcy.

Odbiorcy Bürgergeld będą mieli również możliwość zachowania większej ilości swoich oszczędności niż w przypadku Hartz 4. Początkowo mówiono o majątku w wysokości do 60 tysięcy euro bez konieczności jego naruszania. Teraz zmniejszono go do 40 tysięcy euro. Do tego każda kolejna z osób pozostających w gospodarstwie domowym będzie mogła dysponować majątkiem do 15 tysięcy euro, a nie jak ustalono wcześniej – 30 tysięcy euro.

Obejrzyj także:

Reforma świadczenia zawiera również więcej możliwości i zachęt do dalszego kształcenia się. Odbiorcy będą mogli podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez trzy zamiast poprzednich dwóch lat. Dotychczasowa premia na szkolenia zostanie zniesiona. Zamiast tego ma być wypłacany miesięczny dodatek szkoleniowy w wysokości 150 euro.

Zmiany w dochodzie obywatelskim zostaną ogłoszone oficjalnie dzisiaj w godzinach popołudniowych.

źródło: BILD, PolskiObserwator.de