Przejdź do treści

Urzędy skarbowe zaczynają blokować konta. Problemy z powodu byłych lokatorów lub partnerów

31/05/2024 16:06 - AKTUALIZACJA 31/05/2024 16:06
Co grozi za niepłacenie abonamentu RTV w Niemczech

Co grozi za niepłacenie abonamentu RTV w Niemczech – Rundfunkbeitrag (dawny GEZ) to obowiązkowa opłata, której podlegają wszystkie osoby pełnoletnie w Niemczech. Za uchylanie się od płatności grożą wysokie kary. Niestety wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że figuruje na liście dłużników z powodu lokatorów, współlokatorów lub byłych partnerów. Szczególnie osoby, które wynajmują mieszkania oraz te które nie dopełniły formalności po wyprowadzce partnera mogą otrzymać pismo z urzędu. Kto otrzymał list z wezwaniem do zapłaty nie powinien go ignorować. Kary za niepłacenie abonamentu RTV mogą być bardzo dotkliwe.

Kary za zaległy abonament RTV

Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio jest wspólną instytucją tych trzech publicznych nadawców w Niemczech, odpowiedzialną za zbieranie opłat abonamentowych za korzystanie z radia, telewizji oraz usług medialnych online. Opłata ta, znana jako „Rundfunkbeitrag” (dawniej GEZ), jest obowiązkowa dla wszystkich gospodarstw domowych w Niemczech. Nie ma przy tym znaczenia czy faktycznie korzystają one z tych usług i posiadają odbiorniki telewizyjne w domu czy też nie. Kary za niepłacenie abonamentu RTV są bardzo dotkliwe. Fiskus może nawet zablokować konto dłużnika. Okazuje się, że wiele osób popada w kłopoty nieświadomie. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy mieszkają w mieszkaniach współdzielonych, par, które się rozstały, a także tych, którzy zapomnieli dopełnić formalności po zmianie adresu.
Przeczytaj także: Urzędy skarbowe likwidują konta bankowe, obywatele powinni zachować czujność

Kto musi płacić abonament RTV w Niemczech

Każdy gospodarstwo domowe w Niemczech musi opłacać abonament RTV. W 2024 roku obowiązkowa opłata Rundfunkbeitrag wynosi 18,36 euro miesięcznie.  Rodziny i mieszkania współdzielone również płacą tylko jeden abonament. Nie ma znaczenia, ile telewizorów, radioodbiorników czy komputerów znajduje się w mieszkaniu. Zwykle uiszcza się opłatę z góry za kwartał (55,08 euro), pół roku (110,16 euro) lub cały rok (220,32 euro). Czytaj dalej poniżej

W przypadku przeprowadzki lub zmiany adresu mieszkalnego, konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Poprzez portal rundfunkbeitrag.de należy zarejestrować nowe miejsce zamieszkania lub dokonać aktualizacji danych konta abonenckiego. Niezgłoszenie tych zmian może skutkować narosłymi opłatami i dodatkowymi kosztami.

Kto nie musi płacić Rundfunkbeitrag?

Osoby, które otrzymują świadczenia socjalne mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat. Zwolnienie mogą uzyskać odbiory Bürgergeld (dochód obywatelski) i studenci otrzymujący Bafög. W przypadku posiadania drugiego mieszkania także nie jest wymagane płacenie podwójnego abonamentu, jednak należy złożyć odpowiedni wniosek o zwolnienie dla „Nebenwohnung”. Ponadto z płacenia abonamentu RTV zwolnieni są:

  • osoby pobierające dodatek do emerytury oraz dodatek z tytułu częściowej niezdolności do pracy (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung);
  • odbiorcy zasiłku dla osób niezdolnych do pracy albo zasiłku dla bezrobotnych (Sozialgeld, Arbeitslosengeld II)
  • odbiorcy zasiłku pielęgnacyjnego (Pflegegeld) na podstawie przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych.

Kary za zaległy abonament RTV

Nieprzestrzeganie obowiązku płacenia może prowadzić do postępowania egzekucyjnego i nałożenia dodatkowych opłat, w tym odsetek za zwłokę. Pamiętaj, że musisz dopilnować kwestii płatności abonamentu RTV za każdym razem, kiedy się zmieniasz miejsce zamieszkania. Jeśli ktoś, z kim dzieliłeś mieszkanie wyprowadza się również sprawdź, czy formalności związane z Rundfunkbeitrag zostały dopełnione.