Przejdź do treści

Oto co stanie się z twoimi oszczędnościami, jeśli bank ogłosi upadłość

29/06/2024 14:17 - AKTUALIZACJA 29/06/2024 14:17
Co stanie się z oszczędnościami gdy bank ogłosi upadłość

Posiadanie konta oszczędnościowego jest często uważane za bezpieczną przystań dla naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Jednak, jeśli szukasz szybkiego zwrotu z inwestycji, konto oszczędnościowe może nie być najlepszym rozwiązaniem. Obecne niskie stopy procentowe sprawiają, że fundusze rosną powoli. Co jednak stanie się z twoimi oszczędnościami, w przypadku gdy bank zbankrutuje?

Co stanie się z oszczędnościami, gdy bank zbankrutuje?

Większość Polaków nie musi się martwić o swoje oszczędności w przypadku ogłoszenia upadłości banku. Dzięki systemowi gwarantowania depozytów, twoje pieniądze są zabezpieczone do pewnej kwoty. W Polsce, tak jak w wielu innych krajach europejskich, system ten gwarantuje zwrot maksymalnie 100 000 euro na każdego posiadacza rachunku. Jeżeli posiadasz wspólne konto z partnerem, limit ten obowiązuje podwójnie, co oznacza, że możecie otrzymać łącznie do 200 000 euro.

W praktyce oznacza to, że w przypadku upadku banku otrzymasz zwrot swoich oszczędności do maksymalnej kwoty 100 000 euro na osobę. Większość banków posiadających licencję bankową w Polsce jest objęta tym systemem. Oznacza to, że twoje oszczędności są bezpieczne, nawet jeśli bank znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej.
Przeczytaj także: Atak hakerski na klientów znanego banku, wrażliwe dane mogły zostać wykradzione

Co z bankami zagranicznymi?

Jeśli oszczędzasz w banku w innym kraju Unii Europejskiej, twoje pieniądze również są zabezpieczone do kwoty 100 000 euro. Każdy kraj UE jest zobowiązany do zapewnienia takiego samego poziomu ochrony dla depozytów swoich obywateli. Dlatego, nawet oszczędzając za granicą, możesz spać spokojnie wiedząc, że oszczędności są chronione.

Podatek od Oszczędności

Oprócz podatku dochodowego, w Polsce płacisz także podatek od swoich oszczędności, jeśli przekraczają one pewną kwotę. Organ podatkowy sprawdza całkowity majątek 1 dnia stycznia każdego roku. Nawet jeśli bank ogłosi upadłość w ciągu roku, oszczędności z początku roku nadal będą wliczane do zeznania podatkowego. Jeśli otrzymasz zwrot oszczędności w ramach systemu gwarantowania depozytów, pieniądze te pozostaną częścią majątku podlegającego opodatkowaniu.

Jak Uniknąć Ryzyka?

Jeśli chcesz uniknąć ryzyka utraty oszczędności, warto zastanowić się nad dywersyfikacją swoich inwestycji. Możesz rozważyć lokaty bankowe w różnych instytucjach finansowych, inwestycje w obligacje skarbowe lub inne instrumenty finansowe. Pamiętaj jednak, że każda inwestycja wiąże się z pewnym ryzykiem, a decyzje finansowe powinny być podejmowane ostrożnie i świadomie.