Przejdź do treści

Dni poradnictwa w zakresie ubezpieczenia społecznego dla Polaków w Niemczech

21/08/2017 06:37 - AKTUALIZACJA 21/08/2017 06:43

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów dotyczących ubezpieczenia społecznego dla Polaków pracujących lub mieszkających w Niemczech.

DNI PORADNICTWA

w zakresie ubezpieczenia społecznego

dla Polaków pracujących lub mieszkających w Niemczech

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ:

9 września 2017 (sobota), godz. 10.00-15.00

10 września 2017 (niedziela), godz. 9.00-14.00

Polska Misja Katolicka

Lilienthalstr. 5 (Tempelhof)

10965 Berlin

Specjaliści ZUS omówią:

– zasady prawa unijnego dotyczące ustalania świadczeń emerytalno-rentowych

– polskie świadczenia emerytalno-rentowe i warunki do ich uzyskania

– zasady ustalania prawa do polskich świadczeń emerytalno-rentowych oraz obliczania ich wysokości w warunkach koordynacji unijnej

– zasady składania wniosków o polskie świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji unijnej oraz stosowane formularze

– zasady wypłaty polskich świadczeń emerytalno-rentowych osobom zamieszkałym w państwach członkowskich UE (innych niż Polska)

– zmiany w niemieckim prawie emerytalno-rentowym i ubezpieczenia społeczne w kontekście międzynarodowym

– zasady unijne dotyczące ustalania prawa do zasiłków w razie choroby i macierzyństwa

– zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich w Polsce (w formie papierowej oraz elektronicznej)

W spotkaniu wezmą także udział specjaliści z niemieckich instytucji ubezpieczenia emerytalno-rentowego DRV.

Eksperci z Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnią zagadnienia dotyczące leczenia w ramach przepisów o koordynacji i dyrektywy transgranicznej.

W trakcie spotkań będzie można także uzyskać porady indywidualne.

Porady są udzielane bezpłatnie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Berlinie – www.msz.gov.pl