Przejdź do treści

Do emerytów dotrą wkrótce złe wieści, muszą spodziewać się obniżek świadczeń

01/06/2024 08:00

Do emerytów docierają złe wieści. Każdy, kto zainwestował w akcje lub fundusze ETF, jest świadomy ryzyka związanego z wahaniami na rynkach. Długoterminowe zwroty można osiągnąć, ale ryzyko pozostaje. Wiadomości, które wkrótce mogą dotrzeć do wielu emerytów, raczej nie będą dobrymi. Ze względu na bardziej ryzykowną strategię inwestycyjną, programy emerytalne odnotowują pierwsze straty w obecnym kryzysie gospodarczym. Może to oznaczać, że emerytury będą musiały zostać obniżone.

Do emerytów docierają złe wieści. Chodzi o tych, którzy pobierają świadczenie z programu emerytalnego

Osoby pracujące w zawodzie, który kwalifikuje się do programu emerytalnego, otrzymają swoją przyszłą emeryturę głównie z programu emerytalnego dla tego zawodu. Istnieją pracownicze programy emerytalne dla różnych grup zawodowych:

  • Lekarze
  • Farmaceuci
  • Prawnicy i notariusze
  • Doradcy podatkowi
  • Architekci
  • Biegli księgowi
  • Psychoterapeuci
  • Inżynierowie

Każdy, kto pracuje w takim zawodzie, jest zobowiązany do ubezpieczenia się w odpowiednim systemie emerytalnym na szczeblu krajowym. Na przykład weterynarz w Monachium jest ubezpieczony w systemie emerytalnym dla weterynarzy w Bawarii. Oprócz emerytur, systemy emerytalne zajmują się również rentami rodzinnymi i rentami z tytułu ograniczonej zdolności do zarobkowania.

Finansowanie emerytur z systemu emerytalnego działa inaczej niż w niemieckim systemie ubezpieczeń emerytalnych. W przypadku ubezpieczenia emerytalnego pracownicy wpłacają składki do funduszu emerytalnego, a składki przepływają do obecnych emerytów. Jest to znane jako system repartycyjny.

Składki członkowskie są gromadzone przez fundusze emerytalne, a pewna ich część jest inwestowana w celu zgromadzenia kapitału, tak aby pieniądze te wraz z ewentualnymi zyskami mogły zostać później wypłacone w formie emerytury. Część składek członkowskich jest również wykorzystywana do tworzenia rezerw w funduszu emerytalnym. Z reguły działa to tak dobrze, że emerytury z programów emerytalnych są wyższe niż te z ubezpieczenia emerytalnego. Według Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungswerke w 2021 r. ponad milion osób było ubezpieczonych w 91 programach emerytalnych w Niemczech – informuje HNA.de

Inwestycje przynoszą straty, emerytury będą musiały zostać obniżone

Jednak system tworzenia kapitału niesie ze sobą również pewne ryzyko. Mogą je teraz odczuć emeryci. Jak wyjaśnia główny ubezpieczyciel Allianz na swojej stronie internetowej, fundusze emerytalne zawsze dostosowują swoją strategię inwestycyjną do gospodarki. W ciągu ostatnich dziesięciu lat niskich stóp procentowych inwestycje o stałym oprocentowaniu, w które w 2000 r. zainwestowano 77 procent kapitału, nie były już szczególnie atrakcyjne. Niskie zyski nie były już wystarczające do pokrycia emerytur obiecanych członkom, a pieniądze zostały zainwestowane w inne, bardziej ryzykowne inwestycje. Pod koniec 2020 r. udział inwestycji w produkty o stałym oprocentowaniu wynosił zaledwie 46 procent.

Inwestycje wysokiego ryzyka, takie jak nieruchomości i inwestycje w spółki, są obecnie zagrożone kryzysem gospodarczym. Ceny nieruchomości gwałtownie spadają, co w szczególności dotyczy powierzchni biurowych i nieruchomości komercyjnych. Według indeksu cen nieruchomości vdp, ceny nieruchomości komercyjnych spadły o 17,2% między drugim kwartałem 2022 r. a pierwszym kwartałem 2024 r.

Sytuacja firm również wygląda ponuro. Wszędzie redukowane są miejsca pracy, niewypłacalności piętrzą się, a nastroje sięgają dna. Ma to wpływ na inwestorów, a zatem także na fundusze emerytalne. Mogą one teraz ponieść straty, co wpłynie na wypłatę emerytur. Jak wyjaśnia Wirtschaftswoche, istnieją teraz dwie opcje: Albo składki członków zostaną zwiększone, a dodatkowy dochód zrekompensuje straty, albo emerytury zostaną obcięte.
Przeczytaj także: Najwięksi przegrani w kwestii emerytur, te roczniki dostają najmniej pieniędzy