Przejdź do treści

Wspaniała wiadomość dla wdów i wdowców, mogą szykować portele

06/07/2024 18:58 - AKTUALIZACJA 10/07/2024 19:24
emeryci mogą szykować portfele

Dodatkowe pieniądze dla wdów i wdowców – Od 1 lipca 2024 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące renty rodzinnej lub renty wdowiej. Beneficjenci tych świadczeń wkrótce otrzymają dodatkowe pieniądze. Równocześnie zwiększono kwoty wolne od podatku dla osób pobierających rentę rodzinną, co ma na celu poprawę ich sytuacji finansowej i zapewnienie większego wsparcia w codziennym życiu. (Dalsza część artykułu poniżej)

Dodatkowe pieniądze dla wdów i wdowców

Od 1 lipca 2024 zaczęła obowiązywać ogólna podwyżka rent o 4,57 procenta. Dotyczy to również świadczeń rodzinnych w Niemczech, których wartość renty wzrosła z 37,60 euro do 39,32 euro. Ponadto wprowadzono dodatkowy dodatek w wysokości 7,5 procenta dla osób otrzymujących rentę wdowią, które przeszły na emeryturę między 2001 a 2018 rokiem, a których zmarli partnerzy nie otrzymywali własnej renty.
Przeczytaj także: Wspaniała wiadomość dla pracowników, mogą szykować portfele

Poniżej znajduje się aktualna tabela dotycząca waloryzacji emerytur w Niemczech 2024 r.

Emerytura przed lipcem 2024 r.
(przykładowe wartości)
Emerytura od lipca 2024
(zaokrąglona kwota)
Wysokość podwyżki
(zaokrąglona kwota
800 euro837 euro+ 37 euro
1000 euro1046 euro+ 46 euro
1200 euro1255 euro+ 55 euro
1400 euro1464 euro+ 64 euro
1600 euro1673 euro+ 73 euro
1800 euro1849+ 49 euro
2000 euro2092 euro+ 92 euro
2200 euro2301 euro+ 101 euro
3.400,00 euro3555 euro+ 155 euro

Zmiany w rentach wdowich

Dla otrzymujących rentę rodzinna wdów i wdowców wprowadzono także wyższe kwoty wolne od podatku. Wolny od potrąceń dochód wzrósł z dotychczasowych 992,64 euro do 1038 euro netto. Osoby zarabiające do 1730 euro brutto miesięcznie mogą więc nadal otrzymywać pełną rentę. Dotyczy to również dochodów z rent lub nieruchomości. Przy wyższych dochodach renta jest odpowiednio zmniejszana. Dalsza część artykułu poniżej)
Przeczytaj także: Rusza wypłata dodatkowych pieniędzy dla emerytów. Wszyscy mają powody do radości

Wyjątki i szczególne przepisy dotyczące potrącania dochodu od renty wdowiej

W pierwszych trzech miesiącach po śmierci partnera, tzw. kwartale żałobnym, dochód nie jest potrącany od renty wdowiej. W przeciwnym razie potrącenia odbywają się zgodnie z następującą zasadą:

Przykład 1: Renta wdowia z niskim dochodem (dla osoby bezdzietnej)
Dochód brutto: 1500 euro miesięcznie
Dochód netto po odliczeniu: 900 euro (40% ryczałtowego potrącenia)
Kwota wolna od podatku: 1038,05 euro

Ponieważ dochód netto wynosi 900 euro i jest niższy niż kwota wolna od podatku, nie ma potrącenia od renty wdowiej. Renta wdowia jest wypłacana w pełnej wysokości. >>> Wspaniała wiadomość dla emerytów, mogą szykować portfele na dwa razy więcej pieniędzy

Przykład 2: Renta wdowia z wyższym dochodem (dla osoby bezdzietnej)
Dochód brutto: 3000 euro miesięcznie
Dochód netto po odliczeniu: 1800 euro (40% ryczałtowego potrącenia)
Kwota wolna od podatku: 1038,05 euro

Ponieważ dochód netto wynosi 1800 euro i przekracza kwotę wolną od podatku, następuje potrącenie od renty wdowiej. Nadwyżka dochodu: 1800 euro – 1038,05 euro = 761,95 euro. Kwota potrącenia: 761,95 euro minus 40 procent = 304,78 euro.
Przeczytaj także: Porównanie emerytur w Europie pokazuje jak mało pieniędzy otrzymują Niemcy

Zatrudniony w roku poprzednim: Początkowo nie bierze się pod uwagę dochodu z roku bieżącego. Wyższe dochody są brane pod uwagę dopiero od 1 lipca następnego roku.

Osoby bezrobotne w poprzednim roku: W tym przypadku bieżący dochód zostaje natychmiast zaliczony na poczet emerytury. Jeżeli podejmiesz pracę lub zmienisz swoje dochody o więcej niż dziesięć procent, musisz natychmiast zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Emerytalnych. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować karami finansowymi.