Przejdź do treści

Co stanie się z emeryturą osoby, która przez chorobę przepracowała małą ilość lat?

31/07/2023 12:00 - AKTUALIZACJA 14/12/2023 10:04

Życie w Niemczech – Emerytura osoby, która dużo chorowała. Jeśli zachorujesz jako pracownik, najpierw otrzymasz pieniądze od swojego szefa, a następnie z kasy chorych. A ci, którzy stracą pracę, są zazwyczaj uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych. Ale co się stanie, jeśli obie te sytuacje wystąpią razem? Albo co jeszcze bardziej komplikuje sprawę – osiągnąłeś już wystarczający wiek, by przejść na wcześniejszą emeryturę? Co z emeryturą osoby, która dużo chorowała?
Sprawdź: Taką emeryturę otrzymuje osoba, która pracowała jedynie przez 5 lat

Najpierw choroba, potem bezrobocie. Emerytura osoby, która dużo chorowała

Jeśli jesteś chory przez dłuższy czas, na początku nie musisz martwić się o swoje finanse. Przez pierwsze sześć tygodni pracodawca będzie normalnie wypłacał wynagrodzenie. Jeśli po tym czasie nadal będziesz niezdolny do pracy, kasa chorych wkroczy do akcji i będzie wypłacać zasiłek chorobowy – w razie potrzeby przez kolejne 72 tygodnie.

Dotyczy to również utraty pracy w okresie ciągłości wypłaty wynagrodzenia. Jeśli nadal jesteś chory, zazwyczaj masz prawo do zasiłku chorobowego zamiast zasiłku dla bezrobotnych jako osoba z ustawowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wynika to z faktu, że uprawnienie to powstaje z chwilą wystąpienia choroby (§§ 44 ust. 1 zdanie 1, 46 SGB 5). W takim przypadku należy złożyć wniosek o zasiłek chorobowy w swojej kasie chorych.

Zarejestrowanie się jako bezrobotny podczas choroby

To samo dotyczy sytuacji, gdy w momencie zakończenia zatrudnienia byłeś już chory przez ponad sześć tygodni. W takim przypadku otrzymałeś już zasiłek chorobowy i będziesz go nadal otrzymywać po zakończeniu pracy (§ 192 ust. 1 nr 2 SGB 5). Oczywiście pod warunkiem, że nadal przebywasz na zwolnieniu lekarskim.

Ważne jest, aby zarejestrować się jako bezrobotny, nawet jeśli nadal możesz otrzymywać zasiłek chorobowy zamiast zasiłku dla bezrobotnych. Gdy tylko będziesz ponownie zdrowy i zdolny do pracy, będziesz uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Możesz wtedy złożyć wniosek o jego przyznanie.

Jeśli zasiłek dla bezrobotnych kończy się bez znalezienia nowej pracy, możesz ubiegać się o Bürgergeld (dawniej: Hartz IV) w urzędzie pracy.

>>> Tyle pieniędzy musisz zaoszczędzić, aby przejść na emeryturę w wieku 40 lat

Zasiłek dla bezrobotnych w przypadku niezdolności do pracy

Jeśli wykorzystałeś 72 tygodnie zasiłku chorobowego i nadal nie jesteś w stanie wrócić do pracy, agencja zatrudnienia również Ci pomoże. Wypłaci ci zasiłek dla bezrobotnych po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, nawet jeśli nadal masz pracę, ale nie możesz pracować, ponieważ nadal jesteś chory.

Twoja kasa chorych poinformuje Cię z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, że przestanie wypłacać Ci zasiłek chorobowy. W żargonie technicznym nazywa się to „Aussteuerung”. Najpóźniej wtedy należy zarejestrować się w urzędzie pracy, aby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych w przypadku niezdolności do pracy.

Pomost z zasiłkiem dla bezrobotnych

Jest to specjalna forma zasiłku dla bezrobotnych, który jest wypłacany w celu utrzymania się na rynku pracy (§ 145 SGB 3). Ma to zastosowanie na przykład wtedy, gdy jest jasne, że nie będziesz już w pełni zdolny do pracy i w związku z tym złożyłeś wniosek o rentę inwalidzką, ale instytucja ubezpieczenia emerytalnego nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie.

Zasiłek dla bezrobotnych po zasiłku chorobowym jest obliczany na podstawie dochodu przed chorobą. Zasadniczo otrzymasz 60% średniego wynagrodzenia netto za ostatnie dwanaście miesięcy przed niezdolnością do pracy. W przypadku osób pobierających zasiłek rodzinny stawka ta wzrasta do 67%.

Renta z tytułu ograniczonej zdolności do zarobkowania

Jeśli ponowne uzyskanie pełnej zdolności do pracy jest niemożliwe z medycznego punktu widzenia, należy sprawdzić, czy przysługuje Ci prawo do renty z tytułu ograniczonej zdolności do zarobkowania. Dotyczy to osób, które nie osiągnęły jeszcze normalnego wieku emerytalnego i spełniły okres oczekiwania. W przypadku emerytury z tytułu ograniczonej zdolności do zarobkowania oznacza to, że musiałeś być ubezpieczony w ramach ustawowego systemu emerytalnego przez ostatnie pięć lat, z czego trzy lata musiałeś być ubezpieczony obowiązkowo.

Co dzieje się z emeryturą?

Od 63 roku życia można pobierać tak zwaną emeryturę dla osób, które były ubezpieczone przez wiele lat. Musisz mieć co najmniej 35 lat ubezpieczenia. Jednak ta emerytura zawsze podlega potrąceniu.

Emerytura dla osób o szczególnie długim stażu ubezpieczeniowym może być pobierana bez potrąceń. Wymagany jest jednak co najmniej 45-letni okres ubezpieczenia.

Uwaga: Jeśli byłeś bezrobotny przez ostatnie dwa lata przed tą emeryturą, te 24 miesiące nie zostaną uznane za okres kwalifikacyjny. Nie liczą się one jako lata ubezpieczenia. Przeczytaj tutaj, co możesz zrobić, jeśli brakuje Ci lat składkowych: Emerytura po mniej niż 5 latach pracy. To dzieje się z twoim świadczeniem, jeśli nie przepracowałeś odpowiedniej liczby lat

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której otrzymałeś zasiłek dla bezrobotnych I z powodu całkowitej niewypłacalności pracodawcy. W takim przypadku może on zostać uwzględniony do emerytury dla osób szczególnie długotrwale ubezpieczonych. Okresy, w których otrzymywałeś zasiłek dla bezrobotnych II, nie są uznawane.

Emerytura osoby która dużo chorowała. Zasiłek dla bezrobotnych zamiast wcześniejszej emerytury

Jeśli stracisz pracę, warto najpierw wybrać zasiłek dla bezrobotnych zamiast ubiegać się o wcześniejszą emeryturę – zawsze wtedy, gdy zasiłek dla bezrobotnych jest wyższy niż oczekiwana emerytura. Zmniejsza to również potrącenie emerytury.

Ponieważ im później przejdziesz na wcześniejszą emeryturę, tym mniej masz strat. Ponadto agencja pracy będzie odprowadzać za Ciebie składki na ubezpieczenie emerytalne w okresie pobierania przez Ciebie zasiłku dla bezrobotnych. Późniejsza emerytura zatem wzrasta.

To, czy zasiłek dla bezrobotnych trwa do momentu przejścia na emeryturę, zależy między innymi od tego, ile masz lat i jak długo byłeś ubezpieczony z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy. I oczywiście otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych jest uzależnione od podjęcia nowej pracy – jeśli jest to nadal wykonalne ze względów zdrowotnych. Musisz także zaakceptować środki rehabilitacyjne, które mają na celu przywrócenie Ci zdolności do pracy.

Brak obowiązku przejścia na wcześniejszą emeryturę

Warto wiedzieć: Urząd Pracy nie może zmusić Cię do przejścia na wcześniejszą emeryturę zamiast zasiłku dla bezrobotnych I. Dotyczy to początkowo również zasiłku dla bezrobotnych II, czyli zasiłku obywatelskiego. Ponieważ jednak jest to świadczenie socjalne, musisz ubiegać się o inne świadczenia, do których masz prawo, w tym o emeryturę dla osób ubezpieczonych długoterminowo.

Czytaj także: Niemcy wypłacają emeryturę dla matek. Mogą je otrzymać także kobiety, które nigdy nie pracowały

Źródło: T-online.de, PolskiObserwator.de