Przejdź do treści

Emerytura w Niemczech po 35 latach pracy: W których landach jest najwyższa?

21/07/2021 16:41 - AKTUALIZACJA 17/11/2023 13:26

W których krajach związkowych otrzymamy najwyższą emeryturę po 35 latach pracy? Oto dane najnowszego Rentenatlas 2020.

Deutsche Rentenversicherung (DRV) opublikowało Rentenatlas 2020, z którego wynika, że ​​najwyższe średnie świadczenia emerytalne w Niemczech otrzymują emeryci w Kraju Saary, a najniższe w Turyngii.

Średnio emeryci w Niemczech, po co najmniej 35 latach pracy, otrzymują 1413 euro brutto. We wszystkich landach mężczyźni otrzymują znacznie wyższe emerytury niż kobiety. Dotyczy to zarówno starych, jak i nowych krajów związkowych. Mężczyźni otrzymują średnio 1570 euro brutto miesięcznie, a kobiety natomiast średnio tylko 1173 euro brutto.

Znaczące różnice

Mężczyźni otrzymują najwyższe emerytury brutto w Nadrenii Północnej-Westfalii: 1689 euro. Kobiety natomiast w tym samym landzie otrzymują o 29,8 proc. mniej, średnio: 1186 euro miesięcznie.

Na samym dole rankingu znajdują się mężczyźni z Meklemburgii-Pomorza Przedniego z 1405 euro. Wśród kobiet, średnio najniższą kwotę pieniędzy otrzymują panie w Dolnej Saksonii – tylko 1134 euro.

Z czego biorą się tak znaczące różnice? Według DRV, duże różnice w wysokości emerytur wynikają z wykonywanej pracy i zarobków. W Nadrenii Północnej-Westfalii wielu z dzisiejszych emerytów miało dobrze płatne prace, np. w górnictwie, co skutkuje odpowiednio wyższymi świadczeniami emerytalnymi.

Na wschodzie różnice między emeryturami mężczyzn i kobiet są mniejsze

Emerytury w Berlinie Wschodnim są znacznie wyższe niż w krajach związkowych Niemiec Wschodnich. Według DRV powodem tego jest „stosunkowo wysoki odsetek emerytów z roszczeniami z dawnych uzupełniających i specjalnych systemów emerytalnych w NRD”.

Kobiety w Berlinie Wschodnim otrzymują najwyższe świadczenia emerytalne w Niemczech 1334 euro. Najniższe emerytury pobierają natomiast panie z Dolnej Saksonii: 1134 euro.

Główną przyczyną tego zjawiska jest to, że kobiety we Wschodnich Niemczech były częściej zatrudniane na pełny etat niż ich koleżanki z Zachodu. Na Wschodzie doprowadziło to do stosunkowo niewielkich różnic w dochodach między mężczyznami i kobietami, co ma wpływ na wysokość emerytur.

Większość niemieckich emerytur zagranicznych trafia do Włoch

Zgodnie z danymi federalnego Ministerstwa Pracy, na które powołuje się dpa, w 2020 r. osobom mieszkającym za granicą wypłacono 1,74 mln niemieckich emerytur. Pieniądze trafiły do ​​dwóch grup: do Niemców mieszkających za granicą oraz do obcokrajowców, którzy pracowali w Niemczech, a następnie wrócili do swoich ojczyzn. Średnio wypłacane kwoty wynoszą około 350 euro miesięcznie.

Liczba świadczeń przyznanych Niemcom za granicą wzrosła z ok. 229 tys. w 2015 r. do 248 tys. w ubiegłym roku. Większość z tych emerytów mieszka w Austrii, Szwajcarii i USA.

Krajem o największej liczbie beneficjentów niemieckich emerytur są Włochy. Ponad 370 800 emerytów otrzymuje średnio 246 euro miesięcznie. Okazuje się, że w latach .60 i .70, wielu Włochów przyjeżdżało do Niemiec w poszukiwaniu pracy.

źródło: Focus.de