Przejdź do treści

Wyjeżdżając na zagraniczne wakacje nie możesz zapomnieć o tej karcie. Oto najważniejsze informacje dotyczące EKUZ

10/07/2024 18:01 - AKTUALIZACJA 22/07/2024 12:39

Planujesz wakacje, wyjazd do szkoły za granicą lub pracę na krócej niż 12 miesięcy? Pamiętaj o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta EKUZ potwierdza Twoje prawo do leczenia w trakcie wyjazdów turystycznych lub zawodowych w większości krajów europejskich. Dzięki niej możesz korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele danego kraju, co zapewnia bezpieczeństwo i spokój podczas pobytu za granicą. Upewnij się, że masz EKUZ przed wyjazdem, aby uniknąć niespodziewanych problemów zdrowotnych. Wyrobienie tego dokumentu jest bardzo proste – możesz to zrobić zarówno online, jak i stacjonarnie. Oto wszystkie najważniejsze informacje. (Dalsza treść artykułu poniżej)

EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – Gdzie obowiązuje?

EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) jest dostępna wyłącznie dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego lub tych, które mają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Karta jest ważna z dowodem tożsamości i potwierdza prawo do leczenia w większości krajów europejskich: Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Karta obowiązuje także na niektórych terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
 • portugalskich: Azory i Madera
 • hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

EKUZ jest bezpłatna i dostępna dla ubezpieczonych w Polsce, w tym także dla osób niewidomych i niedowidzących, dzięki naklejce z tekstem w alfabecie Braille’a.

Ile kosztuje wyrobienie karty EKUZ?

Za EKUZ nic nie płacisz. Otrzymasz ją, jeśli obejmuje Cię ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Karta uprawnia do wszystkich niezbędnych świadczeń zdrowotnych za granicą do końca pobytu w danym kraju, ale nie refunduje leczenia planowanego. Korzystając z EKUZ, podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z przepisów państwa pobytu na takich samych warunkach, jak tamtejsi ubezpieczeni. Oznacza to, że jeśli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, również poniesiesz takie koszty.

Jak uzyskać kartę EKUZ?

Turystyczny wniosek o EKUZ złożysz on-line tylko przez IKP, mojeIKP lub ePUAP. Nie ma możliwości wysłania go e-mailem.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

 1. Osobiście w oddziale NFZ, pocztą tradycyjną lub e-mailem
  • Pobierz wniosek w oddziale NFZ, uprawnionej delegaturze lub ze strony GOV.
  • Wydrukuj, wypełnij i podpisz wniosek.
  • Złóż wypełniony i podpisany wniosek w oddziale NFZ lub uprawnionej delegaturze, lub prześlij na jej adres.
  • Gdy wyjeżdżasz w związku z pracą – wyślij zeskanowany wniosek na adres [email protected].
 2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP)
 3. Przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
  • Zaloguj się na IKP i wejdź w zakładkę „Moje konto”.
  • Poniżej informacji o Twoim ubezpieczeniu zdrowotnym znajdziesz informację o karcie EKUZ.
  • Kliknij w „Złóż wniosek”.
 4. W aplikacji mojeIKP
  • Zaloguj się do aplikacji i wejdź w kategorię „e-zdrowie”.
  • Wybierz „Ubezpieczenie zdrowotne za granicą” > „Wniosek o EKUZ”.
  • Wypełnij wniosek, wskazując swój status jako osoby ubezpieczonej.
  • Załącz zdjęcie oraz inne skany potrzebnych dokumentów, np. skan legitymacji studenta.
  • Podaj adres wysyłki EKUZ.
  • Potwierdź oświadczenia, że znasz warunki korzystania z EKUZ.
  • Podpisz profilem zaufanym i przekaż wniosek.
  • W aplikacji zobaczysz też stan wniosku oraz link „Śledź przesyłkę”.

Dodatkowe informacje:

 • Stan EKUZ możesz sprawdzić na IKP w zakładce „Moje konto”.
 • Jeśli jesteś uczniem, studentem lub doktorantem powyżej 18 roku życia, dołącz kopię legitymacji lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.
 • Jeśli karta została już wydana, możesz sprawdzić jej ważność w zakładce „Ubezpieczenie zdrowotne za granicą”.

Jak odebrać kartę EKUZ?

EKUZ możesz odebrać osobiście lub przez pełnomocnika, którego do tego upoważnisz. Zrobisz to w oddziale lub delegaturze NFZ, w których składasz lub do których wysyłasz wniosek. Możesz również otrzymać EKUZ pocztą – jeśli zaznaczysz tę opcję we wniosku o kartę lub jeśli wniosek prześlesz za pomocą ePUAP.
Czytaj także: Ambasada w Niemczech wydała komunikat: Ważne informacje dla wszystkich podróżnych

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

 • 20 lat – dla osób pobierających świadczenie emerytalne, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni).
 • Do 18. roku życia – dla osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, mających własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierających rentę.
 • 5 lat – dla osób pobierających świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), osób niepełnoletnich z polskim obywatelstwem nieposiadających ubezpieczenia.
 • 3 lata – dla osób ubezpieczonych: zatrudnionych, prowadzących działalność gospodarczą, pobierających zasiłek/świadczenie przedemerytalne.
 • 18 miesięcy – dla osób ubezpieczonych: pobierających rentę (powyżej 18 lat), zgłoszonych jako członek rodziny (powyżej 18 lat), studentów, uczniów, doktorantów (powyżej 18 lat) z własnym tytułem do ubezpieczenia.
 • 6 miesięcy – dla nieubezpieczonych kobiet w ciąży/porodzie (polskie obywatelstwo, uchodźcy, ochrona uzupełniająca), dzieci z ochroną uzupełniającą lub uchodźcy, osób na umowach agencyjnych, zlecenia, o świadczenie usług, wykonujących pracę nakładczą.
 • 2 miesiące – dla bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.
 • 90 dni – dla osób spełniających kryterium dochodowe do świadczeń z pomocy społecznej.
 • 42 dni – dla kobiet w okresie połogu z polskim obywatelstwem.

Kiedy traci się prawo do korzystania z karty EKUZ?

Nie możesz używać EKUZ lub Certyfikatu EKUZ, jeśli utracisz prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ. Stanie się to, gdy:

 • zakończysz pracę (umowa o pracę, zlecenie, mianowanie, żołnierze, funkcjonariusze),
 • weźmiesz urlop bezpłatny,
 • zawiesisz/zakończysz działalność gospodarczą,
 • stracisz status bezrobotnego,
 • stracisz prawo do emerytury/renty lub zostanie ono zawieszone,
 • stracisz status rolnika,
 • stracisz prawo do świadczenia społecznego (innego niż zasiłek dla bezrobotnych, emerytura, renta),
 • rozwiążesz umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ.

Prawo do używania EKUZ wygasa po 30 dniach. Dotyczy to także osób zgłoszonych do ubezpieczenia jako członkowie rodziny. Skontaktuj się z oddziałem NFZ, jeśli:

 • rozpocząłeś pracę w innym państwie,
 • rozpocząłeś działalność gospodarczą w innym państwie,
 • uzyskałeś emeryturę/rentę z innego państwa.

Więcej informacji na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego znajdziesz na stronie pacjent.gov.pl.