Przejdź do treści

Ambasada w Niemczech wydała komunikat: Ważne informacje dla wszystkich podróżnych

07/07/2024 18:26 - AKTUALIZACJA 08/07/2024 17:38
Wyjazd do Niemiec na wakacje lub do pracy

Wyjazd do Niemiec na wakacje lub do pracy – Ten kraj od lat cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków jako cel podróży. Niemcy oferują liczne atrakcje turystyczne, malownicze krajobrazy oraz bogatą historię i kulturę. Można tam zwiedzać wspaniałe zamki, nowoczesne miasta, urokliwe wsie oraz delektować się doskonałą kuchnią i piwem. Niemcy są popularnym miejscem nie tylko na wakacyjne wyjazdy, ale także na dłuższy pobyt w celach zarobkowych. Do wyjazdu należy się jednak odpowiednio przygotować, a będąc już w Niemczech bardzo uważać. Na co? O tym informuje Ambasada RP w Berlinie.

Wyjazd do Niemiec na wakacje lub do pracy

Czy w Niemczech jest bezpiecznie?

W Niemczech, podobnie jak w innych krajach europejskich, istnieje ryzyko ataków terrorystycznych. Należy zachować ostrożność w miejscach, które mogą być potencjalnymi celami zamachowców, takich jak festiwale i koncerty, lotniska, dworce kolejowe, metro oraz centra handlowe. Można spodziewać się tam zwiększonej liczby uzbrojonych funkcjonariuszy policji oraz wzmożonych kontroli. W sytuacji zagrożenia trzeba bezwzględnie stosować się do zaleceń władz porządkowych i policji.
Czytaj dalej poniżej
Przeczytaj także: Odmowa wejścia na pokład z powodu popularnej metody pakowania

Chociaż w Niemczech nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością pospolitą, w dużych miastach, zwłaszcza w popularnych wśród turystów Berlinie, Monachium i Hamburgu mogą występować miejsca o podwyższonym ryzyku napaści lub kradzieży. Zalecamy zachowanie czujności w miejscach gromadzenia się wielu osób, takich jak stadiony, dworce, lotniska, imprezy masowe i duże sklepy, gdzie mogą działać kieszonkowcy.

W przypadku przestępstwa należy:

  1. Zgłosić na policję: Ofiary przestępstwa powinny zgłosić się na policję lub wezwać ją telefonicznie (tel. 110 lub 112). Należy zadbać o sporządzenie protokołu zdarzenia i poprosić o jego kopię.
  2. Wezwać pomoc medyczną: W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej należy wezwać pierwszą pomoc medyczną (tel. 112).

Wyjazd do Niemiec na wakacje i na dłużej

Aby wjechać do Niemiec, należy mieć ze sobą ważny paszport, paszport tymczasowy lub dowód osobisty. Dokument tożsamości musi być ważny w momencie wjazdu, pobytu oraz wyjazdu z Niemiec. Obywatele UE, w tym Polacy, nie podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe i pobycie. Osoby małoletnie podróżujące z osobami trzecimi powinny posiadać notarialnie poświadczoną oraz przetłumaczoną na język niemiecki zgodę rodziców.
Przeczytaj także: Pilny komunikat dla podróżujących za granicę. Ten jeden błąd może zniszczyć wakacje

Zasady pobytu

W przewodniku na stronie polskiej Ambasady w Berlinie, zawierającym informacje dla podróżujących wytłumaczono: „Osoby przybywające do Niemiec podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić najpóźniej w ciągu 7 lub 14 dni (w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym) od wjazdu w urzędzie meldunkowym właściwym dla miejsca pobytu. Urzędy meldunkowe (niem. Einwohnermeldeamt/Bürgeramt) mieszczą się zazwyczaj w urzędzie miasta lub gminy. Podczas zameldowania należy odebrać potwierdzenie dokonania tego faktu (niem. Meldebescheinigung). Zameldowanie w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane jest przez administrację obiektu. Nie jest wymagane posiadanie zezwolenia na pobyt. Po 5 latach legalnego pobytu w Niemczech obywatel UE nabywa prawo do stałego pobytu. Właściwy terytorialnie urząd ds. cudzoziemców (niem. Auslanderbehörde) lub urząd meldunkowy (Einwohnermeldeamt) może wydać na wniosek zaświadczenie o prawie do stałego pobytu.”

Przed podróżą do Niemiec

Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia w razie nagłych dolegliwości, choroby czy wypadku. Niezbędnym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Możesz wyrobić ją bezpłatnie w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ.

Pamiętaj, że EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów specjalistycznego transportu medycznego do Polski ani też transportu zwłok. W ramach przygotowań do wyjazdu wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Wyjazd do Niemiec: informacje dla kierowców

myto w Niemczech

W niektórych miastach Niemiec wprowadzono strefy ekologiczne oznaczone znakami drogowymi z napisem Umweltzone, do których wjazd mają tylko samochody oznaczone specjalną zieloną plakietką z wpisanym numerem rejestracyjnym auta.

W związku z dużym natężeniem ruchu w strefach miejskich w Niemczech, często występują trudności z parkowaniem. Zaleca się szczególną uwagę na ograniczenia dotyczące parkowania oraz prawidłowy sposób parkowania w wyznaczonych miejscach (pojazd musi być zaparkowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie może blokować ścieżek rowerowych). Parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych jest dozwolone tylko z widocznym dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień inwalidzkich. W miastach kierowcy powinni szczególnie uważać na pieszych i rowerzystów, którzy mają bezwzględne pierwszeństwo na przejściach i ścieżkach rowerowych. W razie kolizji z rowerzystą lub pieszym, kierowca musi być przygotowany na szczegółowe postępowanie wyjaśniające, nawet jeśli zdarzenie nie miało poważnych konsekwencji. Należy zachować ostrożność przy zabieraniu autostopowiczów, zwłaszcza z uwagi na ryzyko związane z przewozem niedozwolonych towarów.