Przejdź do treści

Ile zasiłku dla bezrobotnych mogą otrzymać Polacy w Austrii?

04/05/2024 17:00
zasiłek dla bezrobotnych w Austrii

Zasiłek dla bezrobotnych w Austrii w 2024 r.: Dla wielu osób zasiłek dla bezrobotnych jest kołem ratunkowym po utracie pracy. W Austrii zasiłek dla bezrobotnych nazywa się Arbeitslosengeld (dosłownie „pieniądze dla bezrobotnych”). Jest przeznaczony dla osób, które są zarejestrowane jako bezrobotne w Agencji Zatrudnienia (AMS) i które są gotowe pracować co najmniej 20 godzin tygodniowo po znalezieniu pracy. Jak jednak działa ten program w Austrii i jak duże wsparcie finansowe można uzyskać? Oto, co musisz wiedzieć.

Zasiłek dla bezrobotnych w Austrii – Kto jest do niego uprawniony?

Aby kwalifikować się do zasiłku dla bezrobotnych w Austrii, należy być zatrudnionym przez 52 tygodnie w ciągu ostatnich dwóch lat. W przypadku osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych po raz drugi lub więcej, wystarczy udokumentować zatrudnienie przez 28 tygodni w ciągu ostatniego roku. Podobnie w przypadku osób w wieku 25 lat i młodszych, wystarczy 26 tygodni zatrudnienia w ostatnim roku.
Przeczytaj: Tyle pieniędzy potrzeba, aby zamieszkać w Austrii. Koszty życia, które musisz uwzględnić

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w Austrii w 2024 roku?

W Austrii wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od tego, czy dana osoba kwalifikuje się tylko do kwoty podstawowej, czy do świadczeń uzupełniających. W rzeczywistości AMS ma nawet notatkę na swojej stronie internetowej, w której stwierdza, że podstawowa kwota może być trudna do obliczenia. Aby jednak uprościć sprawę, w większości przypadków wysokość świadczenia zależy od wysokości miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez daną osobę. W niektórych przypadkach może zostać przyznany dodatek, jeśli kwota podstawowa jest niższa niż docelowe świadczenie wyrównawcze. Kwota ta wynosi obecnie 1 110,26 euro miesięcznie. Istnieje również pułap, który oznacza, że zasiłek dla bezrobotnych nie może przekroczyć 60% dochodu netto.

Jak ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Austrii?

Pierwszym krokiem w ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych w Austrii jest zarejestrowanie się jako bezrobotny w AMS. Następnie można złożyć wniosek o zasiłek. Wnioski należy składać za pośrednictwem konta eAMS. Rejestracji konta eAMS można dokonać tutaj. Osoby, które nie mają pewności co do tego procesu, mogą skontaktować się z AMS telefonicznie lub mailowo. Zespół AMS prześle wówczas pocztą formularz wniosku o zasiłek dla bezrobotnych.
Sprawdź: Jaką pracę można znaleźć w Austrii bez znajomości języka niemieckiego?

Czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje także samozatrudnionym?

Osoby samozatrudnione są uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, ale tylko pod pewnymi warunkami, a AMS nie podaje konkretnych przykładów. Zamiast tego zachęca się ludzi do kontaktowania się z AMS w razie jakichkolwiek pytań. Osoby samozatrudnione mogą jednak wykupić dobrowolne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Jest to możliwe za pośrednictwem Organizacji Ubezpieczeń Społecznych dla Samozatrudnionych (Sozialversicherung der Selbständigen), znanej jako SVS. Dobrowolne ubezpieczenie na wypadek bezrobocia jest dodatkowym wkładem finansowym oprócz standardowych składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Te bowiem są obowiązkowe dla osób prowadzących działalność na własny rachunek. Źródło: PolskiObserwator.de