Przejdź do treści

Emerytura dla tych, którzy nigdy nie pracowali. Tyle pieniędzy będzie wpływało na ich konta

04/07/2024 09:13 - AKTUALIZACJA 04/07/2024 09:13

Jaką emeryturę otrzymują ci, którzy nigdy nie pracowali? W Niemczech osoby zatrudnione płacą składki na system ubezpieczeń emerytalnych, które są odprowadzane z wynagrodzenia. Osoby samodzielnie zatrudnione, freelancerzy oraz bezrobotni nie muszą opłacać tych składek, co rodzi pytanie o wysokość przyszłej emerytury. Istnieją mechanizmy, które mogą umożliwić otrzymanie minimalnej emerytury, jeśli spełniono pewne warunki lub opłacano inne składki społeczne. Brak składek na system emerytalny przez całe życie znacznie wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Ruhr24 informuje, jaka emerytura przysługuje bezrobotnym przez całe życie.

Jaką emeryturę otrzymują ci, którzy nigdy nie pracowali?

Pracownicy, uczniowie i rzemieślnicy to tylko niewielki wybór grup zawodowych i osobowych, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu w Niemczech. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, bezrobotni i inni nie muszą płacić obowiązkowych składek. Często jednak warto skorzystać z dobrowolnych składek, aby zwiększyć późniejszą ustawową emeryturę. Co się jednak stanie, jeśli nigdy nie pracowałeś i nie odprowadzałeś dobrowolnych składek do funduszu emerytalnego? Ma to istotny wpływ na wysokość ustawowej emerytury. Czytaj dalej poniżej
Przeczytaj także: Rusza wypłata dodatkowych pieniędzy dla emerytów. Wszyscy mają powody do radości

Prawo do emerytury istnieje tylko wtedy, gdy osiągnięty został co najmniej pięcioletni okres karencji. „Okres ten jest definiowany jako pewien minimalny okres ubezpieczenia dla ustawowego ubezpieczenia emerytalnego” – informuje Ruhr24. Spełnienie pięciu lat jest warunkiem uzyskania standardowej emerytury, emerytury z tytułu zmniejszonej zdolności do zarobkowania oraz emerytury z tytułu śmierci. W skład tej ostatniej wchodzi renta wdowia i renta z tytułu wychowywania dzieci. Jeśli jednak nigdy nie pracowałeś, nie spełniasz pięcioletniego okresu oczekiwania – co czeka cię na emeryturze?

Osoby, które nie mają prawa do emerytury, mogą ubiegać się o podstawową pomoc społeczną. Pomoc społeczna jest finansowana z podatków i wspiera tych, którzy nigdy nie płacili na fundusz emerytalny. Osoby potrzebujące, które nie otrzymują regularnej emerytury i nie mogą pokryć kosztów utrzymania ze swoich dochodów, mają prawo do podstawowego zabezpieczenia. O podstawowe wsparcie dochodowe można ubiegać się również w przypadku pełnego ograniczenia zdolności do pracy. Wysokość podstawowego zabezpieczenia zależy od dochodów i majątku – pod uwagę brany jest również majątek współmałżonka. Dorośli samotni otrzymują co najmniej 449 euro, pary – 809 euro wspólnie. >>> Radość dla milionów emerytów. Od 1 lipca 2024 otrzymali podwójną podwyżkę Czytaj dalej poniżej

Jakie źródła dochodu są rozpatrywane przy wnioskowaniu o podstawowe wsparcie dochodowe?

 • Dochód z tytułu zatrudnienia
 • Emerytury i renty
 • Świadczenia alimentacyjne od rodziców
 • Zasiłek rodzicielski powyżej 300 euro
 • Przychody z tytułu najmu i dzierżawy
 • Zasiłek na dziecko
 • Zasiłek chorobowy
 • Odsetki

Co nie wlicza się do dochodu?

 • 30 procent dochodu z pracy na własny rachunek/niezatrudnienia, co najwyżej 50 procent standardowego poziomu potrzeb 1
 • Emerytura podstawowa zgodnie z federalną ustawą emerytalną
 • Roszczenia alimentacyjne wobec rodziców lub dzieci
 • Zasiłek rodzicielski do 300 euro
 • Do 250 euro z niektórych działań zwolnionych z podatku
 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Świadczenia z dodatkowego systemu emerytalnego na zasadzie dobrowolności
 • Maksymalnie 224,50 euro emerytury brutto, jeżeli zostały spełnione 33 lata podstawowych okresów emerytalnych.

Do dochodów zalicza się zarobione dochody, emerytury, zasiłek rodzicielski powyżej 300 euro, dochody z wynajmu i zasiłek na dzieci. Do aktywów zaliczamy gotówkę, oszczędności, majątek domowy, a nawet samochód. Jeśli chcesz otrzymać podstawowe wsparcie dochodowe, musisz się o nie ubiegać. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Opieki Społecznej lub w Niemieckim Ubezpieczeniu Emerytalnym. Wsparcie dochodu podstawowego jest wypłacane przez 12 miesięcy, po czym wymagane jest złożenie nowego wniosku. W razie wątpliwości należy skontaktować się z niemieckim ubezpieczeniem emerytalnym – oni powiedzą, czy należy pobierać emeryturę, czy też ubiegać się o podstawowe świadczenia.