Przejdź do treści

Radość dla milionów emerytów. Od 1 lipca 2024 otrzymają podwójną podwyżkę

16/06/2024 17:31 - AKTUALIZACJA 25/06/2024 12:38
podwyżka emerytur  od 1 lipca 2024

Podwójna podwyżka emerytur od lipca 2024 – W związku z waloryzacją emerytur miliony osób w Niemczech zacznie otrzymywać znacznie wyższe świadczenie. Dodatkowo około 3 miliony wdowców, wdów oraz osób, które wcześniej były na rencie inwalidzkiej, otrzymają podwójną podwyżkę.

Podwójna podwyżka emerytur w Niemczech

W lipcu przewidziana jest waloryzacja wszystkich emerytur o 4,57%. Ponadto około  3 milionów emerytów w Niemczech może spodziewać się dodatkowego świadczenia, które może wynieść do 7,5%. Dodatek przysługuje emerytom z ograniczoną zdolnością do zarobkowania, którzy zaczęli pobierać emeryturę w latach 2001-2018. Dotyczy to także osób, które wcześniej były na rencie inwalidzkiej.  Ponadto dodatek otrzymają wdowy i wdowcy. Dotyczy to osób, których początek wypłaty renty rodzinnej rozpoczął się w wyżej wspomnianym okresie. Jest jednak jeden warunek. (Dalsza część artykułu poniżej)
Przeczytaj także: Wspaniała wiadomość dla wszystkich emerytów: Od 1 lipca każdy otrzyma co miesiąc od 37 do 155 euro więcej

Ogromny sukces emerytki

Podwyżka emerytur dla wdów i wdowców dotyczy tych, których zmarły małżonek jeszcze nie pobierał emerytury.
Wysokość dodatku do emerytury zależy od daty rozpoczęcia pobierania  emerytur. Dla emerytur rozpoczętych między styczniem 2001 a czerwcem 2014 wynosi 7,5%, a dla tych rozpoczętych między lipcem 2014 a grudniem 2018 — 4,5%.
Przeczytaj także:
Wszyscy pracownicy w Wielkiej Brytanii muszą pracować dłużej. Powód: nowy wiek emerytalny
Na jaką emeryturę z Niemiec mogę liczyć, jeśli wrócę do Polski?

Czy muszę ubiegać się o dodatek?

Nie. Uprawnione osoby nie muszą podejmować żadnych działań, aby otrzymać dodatek. Deutsche Rentenversicherung powiadomi uprawnionych w lipcu, wysyłając osobne zawiadomienia o uprawnieniach i kwotach wypłat. Automatycznie wypłacane świadczenie nie wymaga składania wniosku.
Przeczytaj także: Pułapka dla odbiorców emerytur z Niemiec: Brak odpowiedzi na jeden list skutkuje wstrzymaniem świadczenia

Kiedy wypłaca się dodatek do emerytury?

Początkowo władze wypłacą dodatek oddzielnie. Emeryci powinni oczekiwać przelewów między 10 a 20 dniem lipca. Od grudnia 2025 roku dodatek i emerytura będą wypłacane razem. Kwotę dodatku, mogącą sięgnąć do 7,5%, oblicza się na podstawie miesięcznej emerytury, którą emeryci otrzymają po planowanej podwyżce w 2024 roku. Przeczytaj także: Emeryci nie otrzymują pieniędzy, które im przysługują. Problem dotyczy ponad połowy z nich