Przejdź do treści

Grudniowa niespodzianka dla rodziców pobierających zasiłek na dziecko Kindergeld

20/11/2023 20:34 - AKTUALIZACJA 08/12/2023 12:51
Kindergeld w grudniu 2023

Kindergeld w grudniu 2023 – niespodzianka dla rodziców. Miesięczna kwota zasiłku na wszystkie dzieci wynosi obecnie 250 euro. Wielu rodziców oprócz tego ma prawo do otrzymania dodatku do zasiłku Kinderzuschlag. Jest to dodatkowe świadczenie, przysługujące rodzinom, które nie są szczególnie zamożne, ale też które nie mają problemu z utrzymaniem się i nie żyją zapomogi socjalnej. Wysokość dodatku do Kindergeld zależy od wysokości dochodów. Oto daty, kiedy przelewy zasiłku rodzinnego i dodatku na dziecko zostaną wysłane na konto w grudniu. Przeczytaj wszystkie najnowsze informacje na ten temat ► Zasiłek rodzinny w Niemczech dla Polaków
Przeczytaj koniecznie: Kindergeld w Niemczech 2024: Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 stycznia

Kindergeld w grudniu 2023 – niespodzianka dla rodziców

Boże Narodzenie to dla wielu rodzin ogromne wyzwanie. Ale w grudniu zasiłek rodzinny zostanie wypłacony nieco wcześniej niż w innych miesiącach. Pieniądze powinny pojawić się na wszystkich kontach najpóźniej do 18 grudnia. Rodzice powinni więc cieszyć się z wcześniejszych terminów płatności. Pierwsze wypłaty dotrą na konta świadczeniobiorców już 5 grudnia br.
Przeczytaj także: Koniec Kindergeld w Niemczech, zasiłek na dziecko zastąpi nowe świadczenie wychowawcze

Zasiłek Kindergeld jest świadczeniem rodzinnym wypłacany wszystkim osobom posiadającym dzieci i pracującym w Niemczech. Jego wysokość zależy od liczby dzieci. W 2023 wysokość zasiłku na dzieci w Niemczech wynosi:

 • dla  1 dziecka : 250 euro
 • dla  2 dzieci : 500 euro
 • dla  3 dzieci : 750 euro
 • dla  4 dzieci : 1000 euro
 • dla  5 dzieci : 1250 euro

Przeczytaj także: Grudniowa niespodzianka dla osób pobierających w Niemczech dochód podstawowy Bürgergeld

Terminy wypłat Kindergeld w grudniu

Z przyczyn technicznych Kasa Świadczeń Rodzinnych nie przekazuje świadczeniobiorcom miesięcznych wypłat w tym samym dniu. Wypłata zależy od ostatniej cyfry numeru Kindergeldnummer.
Przeczytaj także: Terminy wypłat zasiłku Kindergeld w 2024 roku

Świadczeniobiorcy z  ostatnią cyfrą 0 otrzymują płatność na początku miesiąca. Następnie wypłacane są świadczenia za ostatnią cyfrę 1, a następnie przelewy za ostatnią cyfrę 2. Terminy płatności dla osób, których ostatnią cyfrą Kindergeldnummer jest 9 zawsze otrzymują zasiłek na koniec miesiąca .
Przeczytaj: Kinderzuschlag w Niemczech w 2024: Tyle będzie wynosić dodatek do zasiłku na dziecko od 1 stycznia

O to w jakim terminie Kindergeld w Niemczech w grudniu 2023 roku zostanie przelany na konto, zależy jak już wspomnieliśmy od ostatniej cyfry numeru Kindergeldnummer:

 • Ostatnia cyfra 0: 5 grudnia
 • Cyfra 1: 6 grudnia
 • Ostatnia cyfra 2: 7 grudnia
 • Cyfra 3: 8 grudnia
 • Ostatnia cyfra 4: 11 grudnia
 • Cyfra 5: 12 grudnia
 • Ostatnia cyfra 6: 13 grudnia
 • Cyfra 7: 14 grudnia
 • Ostatnia cyfra 8: 15 grudnia
 • Cyfra 9: 18 grudnia

Przeczytaj także: Więcej pieniędzy dla wszystkich rodziców o niskich i średnich dochodach już od stycznia 2024 roku

Kindergeld w grudniu 2023

Dodatek na dziecko Kinderzuschlag

Osoby o niskich dochodach, pobierające w Niemczech zasiłek rodzinny Kindergeld, mają prawo do otrzymywania dodatku na dziecko Kinderzuschlag, jeśli spełnią określone warunki. Niestety w Niemczech nadal zdecydowanie zbyt mało rodzin wie i ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego.
PRZECZYTAJ: Dodatek do czynszu: Oto, kto może go otrzymać od stycznia 2024 r.

O jego przyznanie mogą się starać rodziny których dzieci nie ukończyły 25. roku życia i mieszkają z nimi w jednym gospodarstwie domowym. O przyznanie dodatku mogą starać się rodziny, których dochody wynoszą co najmniej 900 euro miesięcznie (w przypadku pary) lub 600 euro ( w przypadku samotnej matki lub ojca), jednak nie przekraczają górnej granicy dochodu, określonej przez przepisy prawa socjalnego.

Ważne: Do obliczenia dochodów rodziców bierze się pod uwagę: miesięczne wynagrodzenie, rentę lub emeryturę, zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) lub zasiłek chorobowy (Krankengeld). Nie bierze się pod uwagę wpływów z tytułu Kindergeld i Wohngeld. Kinderzuschlag wypłaca się tego samego dnia, na to samo konto, na które przelewany jest Kindergeld. źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de