Przejdź do treści

Ruszyły kontrole domów w całej Polsce. Za niespełnienie wymagań grożą ogromne grzywny

Tagi:
22/06/2023 19:55 - AKTUALIZACJA 26/06/2023 09:27
Kontrole domów w całej Polsce. Kary do nawet 10 tys. zł.

Wiadomości z PolskiKontrole domów w całej Polsce. Pracownicy wodociągów z całego kraju ruszyli w teren. Sprawdzają, jak Polacy odprowadzają wody opadowe. Za niespełnienie wymagań grozi grzywna w wysokości do nawet 10 tysięcy złotych.
PRZECZYTAJ: Wynagrodzenie więźniów za pracę: Osadzeni dostaną podwyżkę

Jak wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości jest obowiązkiem właścicieli. Wody opadowe w żadnym wypadku nie mogą być wprowadzane do kanalizacji ściekowej – przypomina portal muratorplus.pl. To jedna z głównych przyczyn zalewania budynków i lokalnych podtopień.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Cios dla właściciel mieszkań, z powodu nowej ustawy ich wartość już teraz gwałtownie spadła

Kontrole domów w całej Polsce. Jak prawidłowo odprowadzać deszczówkę?

Tam, gdzie istnieje sieć kanalizacyjna deszczowa, właściciel powinien podłączyć do niej nieruchomość i poprzez nią pozbywać się wody opadowej. Wiążą się z tym jednak dodatkowe opłaty, więc wiele osób nie dopełnia tego obowiązku. Kontrole i kary mają wymusić na właścicielach przestrzeganie przepisów.

PRZECZYTAJ: Od 1 lipca wzrosną kwoty darowizn wolne od podatku. Oto ile wyniosą

Jak podaje portal muratorplus.pl, zwolnienie z w/w obowiązku działa tylko wtedy, gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach.
Czytaj także: Co stanie się z twoją emeryturą po rozwodzie?

Woda opadowa a brak kanalizacji

W miejscach, gdzie nie ma kanalizacji, właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć ją w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Czytaj także: Tyle czasu musisz być w związku małżeńskim, aby po śmierci partnera otrzymać rentę wdowią

  • W przypadku zbiornika bezodpływowego niezbędne jest zawarcie umowy z firmą posiadającą aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy. Trzeba także przechowywać dowody potwierdzające to, że dany przedsiębiorca opróżnił zbiornik. Opróżnianie powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  • Sytuacja wygląda podobnie w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków. Kontrole dotyczą m.in. umów z firmą uprawnioną do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Czytaj także: Przymusowe remonty albo gigantyczne kary. To musi zniknąć z budynków w całej Polsce

Czego mogą wymagać kontrolerzy?

W przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej urzędnicy mogą przeprowadzić kontrolę bez wychodzenia w teren.

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych zobowiązani do udokumentowania wywozu nieczystości poprzez:

  • umowę z uprawnionym do tego przedsiębiorcą
  • rachunków, faktur i paragonów wystawionych przez uprawnionego przedsiębiorcę, zawierających adres nieruchomości oraz informacje o ilości odebranych nieczystości ciekłych

Czytaj także: Podwójna wypłata dla milionów pracowników w Niemczech. Oto kto może skorzystać

Muratorplus.pl, PolskiObserwator.de