Przejdź do treści

Kurzarbeit w Niemczech: Skrócony czas pracy w 2021 i w 2022 roku

18/11/2021 22:07 - AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26

Kurzarbeit w Niemczech 2021:

Kurzarbeit w Niemczech 2021: Program, który ratuje miliony pracowników w okresie koronakryzysu zostanie przedłużony także na 2022 roku.

Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem zmusza Niemcy do wprowadzenia nowych, surowych ograniczeń. Dla wielu firm i pracowników oznacza to przestoje w pracy i spadek zamówień. Rząd Niemiec 18 listopada 2021 roku zdecydował o wprowadzenie surowych ograniczeń, które sparaliżują działalność wielu przedsiębiorców. Zapowiedziano jednocześnie, że program Kurzarbeit, ratujący pracowników i pracodawców zostanie przedłużony przynajmniej o kolejne 3 miesiące.

Program Kurzarbeit to program powstały po II wojnie światowej, ale zaadoptowany do bieżących wydarzeń. Uratował on  niemiecką gospodarkę już dwukrotnie w ostatnich latach, łagodząc skutki kryzysu i bezrobocia. Czytaj dalej poniżej

Płaca minimalna w Niemczech: Czym jest i ile wynosi w 2021 roku

Kurzarbeit w Niemczech 2021, czyli skrócony czas pracy

Kurzarbeit ratuje pracodawców i pracowników w sytuacji, kiedy firma odczuwa znaczny spadek zamówień i brak klientów. Państwo przejmuje wówczas na siebie wypłatę części wynagrodzenia pracowników oraz opłaca za nich obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku Kurzarbeit pracodawca skraca czas pracy. Oznacza to, że pracownik zamiast np. na cały etat pracuje na pół. Federalna Agencji Pracy wypłaca w tym okresie wyrównanie do utraconej pensji pod postacią zasiłku Kurzarbeitergeld.

Dodatek za pracę krótkoterminową (Kurzarbeitergeld) pomaga firmom w Niemczech zatrzymać wartościowych pracowników, nawet jeśli tymczasowo mają oni za mało pracy. Za czas pracy w skróconym wymiarze Federalna Agencja Pracy zwraca część kosztów ich wynagrodzenia. Ponadto pracodawcy otrzymują zwrot 100% składek na ubezpieczenie społeczne pomniejszone o ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

Wymagania dotyczące zasiłku Kurzarbeitergeld

Zasiłek za pracę w skróconym wymiarze wypłacany jest w firmach, w których co najmniej 10 procent pracowników straciło zarobki o więcej niż 10 procent. O Kurzarbeit mogą wnioskować wszystkie podmioty gospodarcze zatrudniające co najmniej jednego pracownika. Również firmy pracy tymczasowej.

Wysokość zasiłku Kurzarbeitergeld

Pracownicy otrzymują 60 procent swoich zarobków netto jako świadczenia z tytułu pracy krótkoterminowej (pracownicy z co najmniej jednym dzieckiem: 67 procent).
Zasiłek krótkoterminowy zostaje podwyższony począwszy od 4 miesiąca, jednak utrata wynagrodzenia w danym miesiącu musi wynosić co najmniej 50 procent.

Wzrost zasiłku Kurzarbeitergeld w czasie przedstawia się następująco:
Miesiąc referencyjny 1 – 3:
60/67 * procent wynagrodzenia netto
* Pracownicy z co najmniej 1 dzieckiem

Od czwartego miesiąca referencyjnego:
70/77 * procent wynagrodzenia netto
* Pracownicy z co najmniej 1 dzieckiem

Od siódmego miesiąca referencyjnego:
80/87 * procent wynagrodzenia netto
* Pracownicy z co najmniej 1 dzieckiem

Czy Kurzarbeitergeld przysługuje pracownikom transgranicznym?

Pracownicy transgraniczni, pracujący w Niemczech i objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz opłacający składki na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia otrzymują Kurzarbeitergeld  na takich samych zasadach, jak pracownicy zamieszkali w Niemczech.

Kto nie może otrzymywać “postojowego”?

Zatrudnieni będący przez rozpoczęciem skróconego czasu pracy na urlopie lub otrzymujący zasiłek chorobowy nie mogą otrzymywać zasiłku Kurzarbeitergeld. Zasiłek ten nie przysługuje również osobom zatrudnionym na Minijob. Wynika to z tego, że nie opłacają oni składek na ubezpieczenie społeczne. Czytaj także: Niemcy: Zła wiadomość dla osób zatrudnionych na Minijob. Chodzi o pensje

Kto wypłaca zasiłek Kurzarbeitergeld i jak długo się go pobiera?

Zasiłek Kurzarbeitergeld wypłaca pracodawca. Zasiłek jest ograniczony do 12 miesięcy. W przypadkach nadzwyczajnych okres ten może zostać przedłużony do 24 miesięcy.

Źródło: Arbeitsagentur.de,  PolskiObserwator.de