Przejdź do treści

Kwarantanna po powrocie do Polski: Zasady obowiązujące w lipcu 2021 r.

07/07/2021 18:04 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 09:46

Kwarantanna po przyjeździe do Polski

Kwarantanna po powrocie do Polski: jak uzyskać zwolnienie. Zasady obowiązujące podróżujące samochodem, samolotem, autobusem lub pociągiem. 

Do strefy Schengen należą 22 kraje Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy oraz cztery państwa spoza UE – Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

Zgodnie z komunikatem rządu RP wszystkie osoby podróżujące do Polski z zagranicy, także ze strefy Schengen, podlegają kwarantannie, chyba, że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19. Test musi być wykonany nie później niż na 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Honorowane są dwa rodzaje testów: PCR lub antygenowy.

Czytaj także: Wariant Delta w Polsce. Kto miał kontakt z osobą zakażoną mutacją jest kierowany na kwarantannę

Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze  przekraczanie granicy.

Podróżni, którym nałożono kwarantannę w Polsce, będą mogli w ciągu 48 godzin od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni ich z kwarantanny.
Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Pamiętaj! Pełne szczepienie będzie uznawane 14 dni po zakończeniu procesu szczepienia.

Kwarantanna po powrocie do Polski – dzieci

Kwarantanna nie będzie obowiązywała dzieci do 12 roku życia, które podróżują pod opieką dorosłych w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Ważne! Osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny.

Z obowiązku kwarantanny i testowania zwolnieni są:

  • zawodowi kierowcy oraz pracownicy obsługujący ruch towarowy i osobowy,
  • osoby przekraczające granicę ze względów zawodowych i biznesowych, nie dotyczy to zasadniczo wjazdu drogą powietrzną.

Więcej informacji na temat aktualnych zasad obowiązujących przy wjeździe do Polski z krajów UE i spoza niej znajdują się na stronie Straży Granicznej KLIK>>

Źródło: Gov.pl, PolskiObserwator.de