Przejdź do treści

Mniej pieniędzy dla bezrobotnych, Niemcy podejmują zdecydowane kroki

25/06/2024 13:41 - AKTUALIZACJA 25/06/2024 13:41

Mniej pieniędzy dla bezrobotnych. W liście otwartym do ministra spraw społecznych Hubertusa Heila i ministra finansów Christiana Lindnera stowarzyszenie bije na alarm. Według listu, rząd federalny planuje ogromne cięcia w urzędach pracy.

Mniej pieniędzy dla bezrobotnych

Po raz pierwszy od dłuższego czasu wyciekają szczegóły dyskusji budżetowych w ramach koalicji „sygnalizacji świetlnej”. Według Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit (LAG) i Bundesnetzwerk für Arbeit und soziale Teilhabe, rząd federalny planuje zmniejszyć wydatki na świadczenia obywatelskie i urzędy pracy o całe 2,6 miliarda euro w 2025 roku. Wynika to z listu od LGD, który otrzymał IPPEN.MEDIA. Sieć odpowiedziała na to listem otwartym do polityków – i ostrzega przed „wykluczeniem osób uważanych za 'oddalone od rynku pracy’ w wyniku cięć”.

Sygnalizacja świetlna chce dokonać ogromnych cięć w dochodach obywateli. Według LGD cięcia w obszarze dochodów obywateli mają zostać podzielone w następujący sposób. 900 mln euro ma zostać zaoszczędzone dzięki cięciom w obszarze wsparcia dla dalszego szkolenia zawodowego i usług rehabilitacyjnych (cięcia te zostały już ogłoszone latem 2023 r.) – informuje Merkur.de.

1,6 mld euro zostanie obcięte z budżetów urzędów pracy. Północna Dyrekcja Regionalna LGD obliczyła, że spowoduje to niedobór 70 mln euro w samym Szlezwiku-Holsztynie w porównaniu z tym rokiem
„Ponieważ można założyć, że budżet administracyjny urzędów pracy będzie również niewystarczający w nadchodzącym roku, należy ponownie spodziewać się masowej realokacji i tak już ograniczonych funduszy integracyjnych do budżetów administracyjnych urzędów pracy, które również są deficytowe” – czytamy dalej w liście grupy roboczej, podpisanym przez dwóch członków zarządu, Dagmar Bez i Christopha Felsa. >>> Emeryci nie otrzymują pieniędzy, które im przysługują. Problem dotyczy ponad połowy z nich

Cięcia w dochodzie obywatelskim będą miały poważne konsekwencje

Zarówno LGD, jak i Federalna Sieć na rzecz Pracy i Partycypacji Społecznej ostrzegają przed społecznymi konsekwencjami tych cięć. W związku z tym sieć napisała list otwarty do ministra spraw społecznych Hubertusa Heila (SPD) i ministra finansów Christiana Lindnera (FDP). Jest on również dostępny dla IPPEN.MEDIA.

„Już w 2024 r. rady pracownicze urzędów pracy, między innymi, stwierdzają, że możliwości zatrudnienia (sekcja 16d SGB II), integracja osób długotrwale bezrobotnych (sekcja 16e SGB II) i uczestnictwo w rynku pracy (sekcja 16i SGB II) w szczególności nie mogą być już finansowane w wystarczającym stopniu”, stwierdza pismo. Ta presja finansowa zostanie zwiększona przez wspomniane oszczędności. Zmniejszone finansowanie może w wielu przypadkach prowadzić do długotrwałego bezrobocia, ponieważ urzędy pracy nie będą już miały wystarczających środków, aby zapewnić ukierunkowaną pomoc osobom dotkniętym bezrobociem.

Cięcia świadczeń nastąpią już w 2024 r.

W tym roku czerwony ołówek został już przyłożony do urzędów pracy. Zmniejszono wówczas budżety urzędów pracy o 500 mln euro. Latem 2023 roku ogłoszono także kwotę 900 mln euro, które mają zostać zaoszczędzone od 2025 r. Teraz na rok 2025 mają zostać obcięte kolejne 1,6 miliarda euro.

Według LGD cięcia w budżecie na 2024 r. doprowadziły już do zamknięcia obiektów i zwolnień, a niektóre lokalizacje musiały zostać całkowicie zamknięte. Nowe cięcia „doprowadziłyby do nieodwracalnego rozwiązania ważnych struktur dostaw”. Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych na pytanie odpowiedziało wprost, że nie komentuje „wewnętrznych dyskusji rządowych”. Przeczytaj także:  Żegnajcie panele słoneczne: Oto wynalazek emeryta, zapewniający tanią energię