Przejdź do treści

Nadgodziny w pracy w Niemczech. Do czego masz prawo?

19/03/2022 14:15 - AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26

Nadgodziny w pracy w Niemczech. Osoby, które spędzają w pracy więcej czasu niż przewidziano w ich umowie mogą domagać się rekompensaty, czyli wyrównania czasu wolnego.

Nadgodziny w pracy w Niemczech. Do czego masz prawo?

Nawet jeśli obowiązuje Cię ośmiogodzinny dzień pracy, to wciąż możesz zostać poproszony o przepracowanie dodatkowych nadgodzin. Musi się to jednak wiązać z wyrównaniem Twojego czasu wolnego.  Oto wszystko na temat nadgodzin w pracy w Niemczech i prawa do rekompensaty.


Jak działa wyrównanie czasu wolnego?

Wyrównanie czasu wolnego jest rekompensatą za nadgodziny. Na przykład, jeśli w stresującym tygodniu przepracowałeś osiem godzin więcej niż przewiduje to umowa, możesz wziąć cały dzień wolnego w mniej intensywnym tygodniu.

Czy mam prawo do wyrównania czasu wolnego?

To, czy przysługuje Ci prawo do urlopu wypoczynkowego, zależy od Twojej pracy, stanowiska i wieku. Zasadniczo ustawa o czasie pracy (ArbZG) przewiduje wyrównanie czasu wolnego. Ogranicza bowiem czas pracy do ośmiu godzin na dzień roboczy (§ 3 ArbZG), ale dopuszcza również dzienny czas pracy w wymiarze dziesięciu godzin, pod warunkiem że przeciętnie w ciągu sześciu miesięcy czas pracy wynosi do ośmiu godzin dziennie. Aby ten warunek był spełniony, potrzebna jest równowaga czasu wolnego.

Prawo do rekompensaty wygasa jednak, jeśli pracujesz w godzinach nadliczbowych bez uprzedniego uzgodnienia ich z szefem. Niekiedy pracownicy wyższego szczebla nie otrzymują rekompensaty za nadgodziny, ponieważ ich wynagrodzenie przekracza próg składek.

Udokumentowanie nadgodzin

Jako pracownik masz obowiązek udokumentować swoje nadgodziny. W tym celu możesz poprosić przełożonego o podpis potwierdzający ilość nadgodzin. Jeśli w Twojej firmie istnieje rejestracja czasu pracy, system wykona to zadanie za Ciebie.

Czy wyrównanie czasu wolnego jest płatne?

Wyrównanie czasu wolnego to niepłatna rekompensata za nadgodziny. Zamiast dodatkowych pieniędzy otrzymasz na przykład kolejny dzień wolny, niezależnie od przysługującego Ci prawa do urlopu.

Wypłata wynagrodzenia za nadgodziny to alternatywna możliwość. Takie wynagrodzenie może być określone w układzie zbiorowym pracy lub indywidualnie w umowie o pracę. W przypadku braku porozumienia pracodawcy zazwyczaj muszą wypłacać nadgodziny z dopłatą, albo analogicznie do normalnej stawki godzinowej. Czasami pracownicy mają możliwość wyboru między wynagrodzeniem za pracę w nadgodzinach a wyrównaniem czasu wolnego.

Kiedy należy wykorzystać rekompensatę czasu wolnego? Nadgodziny w pracy w Niemczech

To, kiedy Twój czas wolny zostanie wyrównany, zależy od pracodawcy. Na przykład, jeśli zebrałeś tyle nadgodzin, że teoretycznie możesz wziąć trzy tygodnie wolnego, skonsultuj to ze swoim szefem. Niektórzy pracodawcy zezwalają na otrzymywanie takiej rekompensaty, inni wolą zmniejszać nadgodziny w cyklu tygodniowym, aby ich pracownicy nie byli nieobecni w pracy przez dłuższy okres czasu. O rekompensacie nie możesz zadecydować samodzielnie.

Czy szef może zarządzić wyrównanie czasu wolnego?

Pracodawca może, a nawet musi wysłać swoich pracowników do domu w przypadku dużej liczby nadgodzin. Zgodnie z prawem, musi on dopilnować, aby pracownicy przestrzegali średniego czasu pracy wynoszącego osiem godzin.

Co się stanie, jeśli zachoruję podczas wolnego wynikającego z rekompensaty?

Każdy, kto bierze wolne w celu wyrównania nadgodzin, nie ma w tym czasie takich samych praw, jak w przypadku ustawowego prawa do urlopu. Oznacza to, że jeśli zachorujesz podczas odpoczynku, nie dostaniesz za te dni wynagrodzenia.

t-online.de, PolskiObserwator.de