w

Kuźnia kadr polonijnych: Networkingowo-szkoleniowe spotkanie organizacji polonijnych

Kuźnia Kadr Polonijnych 2017 r, czyli dwu-dniowe networkingowo-szkoleniowe spotkanie organizacji polonijnych z dziedziny kultury i edukacji. 

20-21 maja 2017, Ośrodek Spotkań Concordia, Herdorf, Niemcy

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Most “Die Brücke” z Darmstadt oraz Stowarzyszenie Wspierające Szkołę Polską w Eschborn k. Frankfurtu nad Menem (“Förderverein der Polnischen Schule Eschborn bei Frankfurt/Main”).

Pobierz program (PDF)

oprac. na podst. informacji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii – www.kolonia.msz.gov.pl

Niemcy: Szef MSW o zasadach “kultury wiodącej”

Symbole narodowe chętnie stosowane w handlu. Zgodnie z prawem muszą być jednak przerobione