Przejdź do treści

Niemcy: Nowe przepisy dla Polaków przy wjeździe do Niemiec

09/05/2021 13:48 - AKTUALIZACJA 12/10/2021 13:03

Od 9 maja 2021 r. cała Polska jest uznawana ponownie za obszar podwyższonego ryzyka (niem. Risikogebiet). W związku z tym zmieniły się przepisy dotyczące przekroczenia niemieckiej granicy. Oto, co się zmieniło dla Polaków.

Oto, co zmieniło się dla Polaków, którzy chcą przekroczyć granicę niemiecką od 9 maja 2021 r.

NIE musisz mieć testu przed wjazdem z Polski do Niemiec, jeżeli:

 • przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
 • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
 • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
 • jesteś zwolniona/-y na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

NIE musisz rejestrować wjazdu z Polski do Niemiec, jeżeli:

 • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
 • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
 • podróżujesz w ramach małego ruchu przygranicznego do 24h.

W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego NIE można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego. Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12h (za ważny powód wjazdu nie są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu).

Podczas rejestracji możesz poinformować niemiecki urząd ds. zdrowia o uzyskanym negatywnym wyniku testu. W innym przypadku urząd ds. zdrowia może zażądać przesłania tego testu po wjeździe. Zachowaj negatywny wynik testu co najmniej przez 14 dni od wjazdu.

Kwarantanna

Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem nie zwalnia z kwarantanny. O tym, czy jesteś zwolniony z kwarantanny decydują przepisy kraju związkowego do którego wjeżdżasz. Długość trwania kwarantanny oraz możliwość zwolnienia różnią się w zależności od kraju związkowego.

Więcej informacji znajdziesz w sekcjach Testy i kwarantanna w Niemczech, FAQ oraz na stronach internetowych krajów związkowych.

Pracownicy transgraniczni, studenci, uczniowie

Pracownicy transgraniczni, studenci, uczniowie i dzieci powyżej 6 roku życia, regularnie przekraczający granicę będą podlegać testom jeszcze do 19 maja 2021 (10 dni po wejściu decyzji RKI w życie), chyba że wcześniej ten obowiązek zostanie uchylony na mocy szczególnych przepisów.
Te dodatkowe 10 dni wynika z federalnego rozporządzenia w sprawie wjazdu do Niemiec z 13 stycznia 2021 r. Zgodnie z nim „Wymóg posiadania negatywnego wyniku testu obowiązuje także wtedy, kiedy obszar o wysokiej zachorowalności przeklasyfikowany został na obszar ryzyka podczas lub po pobycie danej osoby w tym obszarze.”
(Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny, H III 6 – 12011/1#6)

Kraje związkowe mogą ustanowić odstępstwa od obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy dla określonych grup. Pracowniczy transgraniczni w Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorzu Przednim i Saksonii mają możliwość wykonania testu w Polsce lub bezpośrednio po wjeździe do Niemiec np. w centrach testowych dla pracowników transgranicznych lub zakładach prawy. Szczegóły, w tym częstotliwość wykonywania testów przez pracowników transgranicznych, regulują przepisy landowe:

 • Brandenburgia – test 2 razy w tygodniu (planowane jest otwarcie centrów testowych m.in. przy przejściach granicznych Frankfurt nad Odrą/Słubice, Frankfurt nad Odrą/Świecko, Guben/Gubin);
 • Meklemburgia – Pomorze Przednie – test co 48h (centra testowe działają m.in. w Ahlbeck i Linken);
 • Saksonia – test 2 razy w tygodniu (mapa punktów testowania).

Berlin nie przewiduje specjalnych zasad wjazdu dla pracowników transgranicznych. Test należy posiadać przed wjazdem na teren Niemiec.

Studenci i uczniowie

Studenci, uczniowie i dzieci powyżej 6 roku życia, podobnie jak pracownicy transgraniczni, regularnie przekraczający granicę będą podlegać testom jeszcze do 19 maja 2021 (10 dni po wejściu decyzji RKI w życie), chyba że wcześniej ten obowiązek zostanie uchylony na mocy szczególnych przepisów.

Dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przy wjeździe w podróżach między Brandenburgią a Polską

Dla osób podróżujących między Brandenburgią a Polską możliwe są dodatkowe zwolnienia z obowiązku posiadania testu przed wjazdem. Z obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy zwolnione są osoby wymienione w §2 Pkt 3 i 4 brandenburskiego rozporządzenia o kwarantannie (SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung) tj. osoby odwiedzające do 72h najbliższą rodzinę, partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą. Pracownicy transgraniczni i studenci (uczniowie) są zobowiązani do wykonywania testu 2 razy w tygodniu. Pamiętaj, żeby mieć przy sobie zaświadczenie od pracodawcy lub dyrekcji szkoły.

Więcej informacji po polsku dla osób podróżujących regularnie między Brandenburgią a Polską można znaleźć na stronie kraju związkowego.

Kontrole graniczne

Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec.

Odwiedziny rodziny

Osoby, które jadą po 8 maja 2021 z Niemiec do Polski odwiedzić rodzinę pierwszego stopnia (lub małżonka, partnera, partnerkę) na okres do 72 h, które nie były w Polsce między 29 kwietnia 2021 r. a 8 maja 2021 r., mogą już od niedzieli 9 maja 2021 r. wracać do Niemiec bez testów. Natomiast do Polski jeszcze do 5 czerwca wymagany jest test. Więcej na temat obostrzeń w Polsce można przeczytać TUTAJ.
Osoby przybywające do Niemiec, które w ciągu ostatnich 10 dni przebywały w kraju uznanym za obszar ryzyka, w tym z Polski, od 9 maja muszą udać się na 10 dniową kwarantannę zaraz po wjeździe do Niemiec. Kwarantanna może zostać skrócona, jeśli po najwcześniej pięciu dniach dana osoba wykona test na koronawirusa i otrzyma wynik negatywny. Również powrót z Niemiec do Polski wymaga testu jeszcze do 5 czerwca. Więcej na temat obostrzeń w Polsce można przeczytać TUTAJ.
Nadal obowiązkowa jest rejestracja wjazdu do Niemiec na www.einreiseanmeldung.de.

Dla określenia zasad wjazdu (m.in. wymogu posiadania negatywnego wyniku testu) do Niemiec brane jest pod uwagę, w jakim obszarze przebywało się 10 dni poprzedzających wjazd. 

Dlatego jeżeli byłaś/-eś w Polsce 8 maja 2021 r. to do 18 maja 2021 r. obowiązują zasady jak przy wjeździe obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (negatywny test przed wjazdem).

Osoby zaszczepione

Od9 maja 2021 r. weszło w życie rozporządzenie federalne ustanawiające jednolite zasady ułatwień dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców we wszystkich krajach związkowych.

Wymogi dot. szczepienia:

– 14 dni od podania ostatniej dawki;
– szczepionka dopuszczona w UE;
– zaświadczenie w jęz. angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim (ew. wpis w Międzynarodowej Książeczce Szczepień).

Ozdrowieniec to osoba, która nie ma objawów choroby, a u której wcześniej potwierdzono zachorowanie na SARS-CoV-2 pozytywnym wynikiem testu PCR, PoC-PCR. Osoba z tej kategorii będzie mogła korzystać ze zwolnienia z kwarantanny w okresie 28 dni po pozytywnym teście do maks. 6 miesięcy.

Zwolnienie z kwarantanny nie dotyczy wjazdu z obszarów mutacji.

Osoby zaszczepione jadące do Polski są zwolnione z testu, gdyż polskie regulacje nie przewidują dodatkowych wymogów dla zaszczepionych.

Testy

Aktualne wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. Polskie testy są uznawane, jeżeli są przetłumaczone. Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu. Testu nie muszą posiadać dzieci do 6 r. życia.

NIE musisz mieć testu przed wjazdem z Polski do Niemiec, jeżeli:

 • przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
 • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
 • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
 • jesteś zwolniona/-y na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).
Aktualna lista obszarów ryzyka jest dostępna na stronie Instytutu Roberta Kocha.