Przejdź do treści

Kary za liście na chodniku przed domem. Nawet do 10 000 euro

07/11/2023 17:00 - AKTUALIZACJA 22/11/2023 17:37

Wiadomości z NiemiecKary za liście na chodniku. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać chodnik przed swoją posesją w czystości. Obejmuje to usuwanie śliskich jesiennych liści w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg, wyjaśnia magazyn Ökotest. Ci, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, mogą ponieść wysokie koszty w przypadku potknięcia się pieszego, donosi Niemiecka Agencja Prasowa (dpa). „Poszkodowani mogą domagać się odszkodowania lub zadośćuczynienia za ból i cierpienie”, mówi Roland Stecher z centrum doradztwa konsumenckiego w Bremie. Właściciel nieruchomości, przed którą znajduje się chodnik, jest zwykle pociągany do odpowiedzialności, zgodnie z dpa. Oto jakie kary grożą mieszkańcom.
>>> Niemcy: 40 euro KARY za łyk piwa. W tych miejscach picie alkoholu jest zabronione

Jak często trzeba usuwać liście z chodnika?

Ogólna zasada stanowi, że chodniki muszą być bezpieczne do chodzenia między 7:00 a 20:00 w dni powszednie oraz między 9:00 a 20:00 w weekendy. „Jednak najnowsze orzecznictwo odbiega od tej zasady” – czytamy dalej w raporcie dpa. W 2005 r. Sąd Okręgowy w Berlinie orzekł (sprawa nr 13 O 192/03), że wystarczy usuwać jesienne liście co sześć dni. Organizacja ochrony konsumentów radzi jednak, aby w razie potrzeby zamiatać ścieżki codziennie – w celu ochrony innych osób. Jeśli właściciele zlecają firmie sprzątanie chodników, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego spoczywa na firmie, donosi dpa.

„Zasadniczo właściciele sąsiednich nieruchomości muszą zadbać o usunięcie jesiennych liści z chodników. Wynika to z faktu, że władze lokalne zazwyczaj przekazały im tak zwany obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa publicznego”, zgodnie z oświadczeniem (z dnia 2 listopada) stowarzyszenia właścicieli domów i nieruchomości Haus & Grund Rheinland Westfalen. Jednocześnie prezes stowarzyszenia Konrad Adenauer wyjaśnia: „Mogą istnieć wyjątki, w których władze lokalne same zamiatają ulice, na przykład dlatego, że przystanek autobusowy musi być czysty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do władz miasta”.

>>> Emeryci w związkach małżeńskich muszą podjąć trudną decyzję. Jest nieodwołalna

Czy obowiązek sprzątania liści dotyczy również najemców?

Właściciele nieruchomości mogą przekazać obowiązek zamiatania liści innym osobom, jak wyjaśnia komunikat prasowy Haus & Grund Rheinland Westfalen. Musi to jednak zostać określone w umowie najmu w celu wyjaśnienia kwestii odpowiedzialności. „Wynajmujący ma obowiązek monitorowania, ale najemcy nie muszą codziennie zamiatać”, mówi Erik Uwe Amaya, dyrektor stowarzyszenia Haus & Grund Rheinland Westfalen, zgodnie z komunikatem prasowym. Każdy, kto używa dmuchawy do liści, musi przestrzegać godzin ciszy, podobnie jak podczas koszenia trawnika. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Kary za koszenie trawnika w Niemczech. W tych godzinach i dniach jest to zabronione

Kary za liście na chodniku

Najlepszym sposobem na usunięcie liści jest użycie grabi lub łopaty i miotły, radzi magazyn Ökotest w swoim artykule online. Nawet jeśli liście pierwotnie pochodziły od sąsiada, właściciel nieruchomości, na której leżą liście, musi je usunąć. Każdy, kto po prostu pozostawi leżące liście, ryzykuje grzywną. Umyślne lub wynikające z zaniedbania niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, na przykład poprzez nieobecność, stanowi wykroczenie administracyjne. Według Bund der Versicherten e. V. (BdV) w Hamburgu może to zostać ukarane grzywną w wysokości do 10 000 euro, a także ewentualnym roszczeniem o odszkodowanie. Jednak każdy, kto chce usunąć liście za pomocą odkurzacza lub dmuchawy do liści i uruchomi te urządzenia o niewłaściwej porze dnia, również może spodziewać się wysokiej grzywny.

Prawidłowa utylizacja jesiennych liści

Jak prawidłowo pozbywać się liści? Jeśli posiadasz pojemnik na odpady organiczne, jest to „najszybszy sposób na pozbycie się nadmiaru liści”, wyjaśnia centrum porad konsumenckich na swojej stronie internetowej. Pojemniki na odpady resztkowe lub papier są jednak tematem tabu. Warto wiedzieć: Według centrum doradztwa konsumenckiego, wiele gmin ma również „specjalne worki na liście, które są zwykle zbierane, lub kosze na liście na ulicach”. Najlepszą radą jest sprawdzenie kalendarza odpadów komunalnych lub skontaktowanie się z lokalną firmą zajmującą się wywozem odpadów. Liście można również wyrzucać do własnego kompostownika. Źródło: Tz.de, PolskiObserwator.de

Wybrałeś/łaś nieakceptowanie plików cookie

Niemniej jednak, spersonalizowana reklama to sposób wsparcia pracy naszej redakcji, która codziennie stara się dostarczać wysokiej jakości informacje. Akceptując pliki cookie, będziesz mógł/mogła uzyskać dostęp do treści i darmowych funkcji oferowanych na naszej stronie.

lub