Przejdź do treści

Minijob w Niemczech 2023: Limit zarobków, liczba godzin i kwestia składek

19/09/2023 17:40 - AKTUALIZACJA 20/09/2023 12:33
Minijob w Niemczech

Praca w Niemczech: Minijob w Niemczech 2023 – Kiedy mówimy o pracy na Minijob w Niemczech, odnosimy się do sytuacji, gdy miesięczne wynagrodzenie za pracę nie przekracza 520 euro miesięcznie (co odpowiada 6.240 euro rocznie) lub gdy liczba dni pracy w roku nie przekracza 70. Osoby zatrudnione na Minijob podlegają ustawie o wynagrodzeniu minimalnym i mają prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Oto, co trzeba wiedzieć o pracy na Minijob w Niemczech 2023 roku.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Emerytura w Niemczech po 5 latach pracy. Tak to działa w praktyce

Ile godzin można pracować na Minijob w Niemczech w 2023 roku

Wynagrodzenie za pracę w ramach Minijob nie może przekraczać miesięcznej kwoty określonej przez prawo. W 2023 roku limit ten wynosi 520 euro. Należy pamiętać, że w Niemczech także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin obejmują przepisy o płacy minimalnej (Mindestlohn). Aktualnie minimalna, ustawowa stawka za godzinę pracy w Niemczech wynosi 12 euro brutto. Oznacza to, że osoba pracująca na Minijob i otrzymująca najniższą krajową może pracować miesięcznie maksymalnie 43 godzin miesięcznie, aby nie przekroczyć limitu 520 euro (520 euro: 12 euro = 43,33 godzin). Tygodniowo można zatem pracować maksymalnie 10,83 godzin. 

PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Płaca minimalna w Niemczech brutto i netto – tyle wynosi różnica

Ważne: W przypadku osoby, która pracuje dorywczo, ale otrzymuje wyższą stawkę godzinową, liczba godzin pracy będzie odpowiednio mniejsza, tak aby nie przekroczyć limitu zarobków 520 euro.
Czytaj także: Płaca minimalna w Niemczech w 2023 roku. Aktualne stawki z podziałem na branże

Minijob 2023 a składki na ubezpieczenie 

Osoby zatrudnione na Minijob nie muszą odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne, ani na wypadek bezrobocia. Zgodnie z przepisami prawa są jednak objęte obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie mniej prawo zezwala jednak na zwolnienie z tego obowiązku. Nie jest trudno takie zwolnienie uzyskać – wystarczy złożyć odpowiedni wniosek u swojego pracodawcy. Ważne jest jednak, aby miesięczna płaca nie przekroczyła kwoty 520 euro miesięcznie, a roczny dochód 6 240  euro. 
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Ubezpieczenie zdrowotne a Minijob. O tym musisz wiedzieć, decydując się na ten rodzaj zatrudnienia

Minijob 2023 a podatki

Osoby na Minijob, których roczne dochody nie przekraczają 6 240 euro nie płacąc podatku dochodowego. Wynika to z tego, że w Niemczech podatek dochodowy jest naliczany przy zarobkach przekraczających 9744 euro rocznie.
Czytaj także: Zarobki w Niemczech: Ile wynoszą brutto, a ile netto

Kto może dorabiać sobie na Minijob w 2023 roku

Pracę na Minijob można łączyć z innymi formami zatrudnienia. Osoba pracująca na etacie, może sobie dorabiać do pensji poprzez Minijob, pod warunkiem jednak, że nie jest to praca w tej samej firmie.
Czytaj także: Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2023 roku

Kilka prac na Minijob

Osoba, która nie ma stałej pracy może pracować na Minijob u więcej niż jednego pracodawcy, ale łączne dochody z tych łączonych mini-prac nie może przekraczać kwoty 520 euro. W praktyce oznacza to, że można pracować po kilka godzin w różnych miejscach.

Minijob 2023 –  Ile dni urlopu przysługuje 

Osoby zatrudnione na Minijob często nie mają regularnego grafiku pracy, ponieważ pracują na przykład dwa dni w jednym tygodniu, a trzy dni w następnym tygodniu. Liczba dni przepracowanych w ciągu roku jest wykorzystywana do obliczenia prawa do urlopu. Organizacja Minijob-Zentrale zwraca na to uwagę w swoim biuletynie. Ustawowy minimalny wymiar urlopu można również ustalić za pomocą prostego wzoru. Aby obliczyć minimalną ilość urlopu, należy najpierw ustalić, ile dni w tygodniu pracują pełnoetatowi pracownicy dla tego samego pracodawcy. Jeśli firma pracuje zazwyczaj pięć dni w tygodniu, to przyjmuje się, że jest to 260 dni roboczych w ciągu roku. Dla sześciodniowego tygodnia jest to 312 dni roboczych w ciągu roku. Minimalna ustawowa ilość urlopu wynosi 24 dni w ciągu roku dla sześciodniowego tygodnia i 20 dni w ciągu roku dla pięciodniowego tygodnia. Minimalną ilość urlopu dla pracowników z umową Minijob można obliczyć, mnożąc liczbę dni urlopu określonych przez prawo przez liczbę dni roboczych, które indywidualni pracownicy przepracowują w ciągu roku: 260 lub 312. Czytaj więcej: Urlop na Minijob. Sprawdź, ile dni ci przysługuje 

Liczbę dni urlopu na Minijob oblicza się według wzoru:

Liczba dni roboczych w tygodniu x 24 : 6 
Jeśli więc minipracownik przepracuje pięć dni, przysługuje mu 20 dni urlopu. Jeśli pracuje tylko dwa dni w tygodniu, ma prawo do ośmiu dni urlopu w roku.  

Minijob 2023 a wypłata nadgodzin, premii i dodatków

W kwestii wynagrodzenia za pracę w dni świąteczne, nadgodziny, wypłatę premii i ochrony przed bezpodstawnym zwolnieniem przy Minijob obowiązują takie same przepisy, co w przypadku innego rodzaju stosunków pracy (oznacza to, że w pracownicy na tzw. małym etacie nie mogą być dyskryminowani w kwestii pracowniczych).

Źródło: Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de