Przejdź do treści

Niemieckie prawo pracy: 7 najważniejszych zasad

07/11/2023 22:30 - AKTUALIZACJA 28/11/2023 15:26
niemieckie prawo pracy

Niemieckie prawo pracy. Prawa pracownika w Niemczech są ściśle uregulowane przez przepisy prawa pracy, które mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków zatrudnienia oraz ochronę pracowników na różnych etapach ich kariery zawodowej. Niemiecki kodeks pracy, znany również jako „Arbeitsgesetzbuch” (AGB), obejmuje szereg zasad, których przestrzeganie jest kluczowe dla pracodawców i pracowników. Jednym z ważniejszych elementów regulacji jest określenie standardów dotyczących czasu pracy. Niemieckie prawo pracy określa maksymalną liczbę godzin pracy w tygodniu, a także wysokość płacy minimalnej za godzinę pracy. Oto kilka najważniejszych zasad niemieckiego prawa pracy, które każdy powinien znać.
Czytaj także: Praca w zimie. W tych sytuacjach możesz zostać w domu

Niemieckie prawo pracy – płaca minimalna jest ustawowo gwarantowana

Płaca minimalna niem. Mindestlohn, to – prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia. W Niemczech płaca minimalna ustalona jest dla stawek za godzinę pracy. W 2023 roku płaca minimalna wynosi 12 euro brutto za godzinę. Stawka ta obowiązuje także w 2023 roku. Przy 40-godzinnym tygodniu pracy zarobki brutto przy płacy minimalnej wynoszą około 2080 euro miesięcznie. Płaca netto, tj. po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, różni się w zależności od osoby i zależy od takich czynników, jak klasa podatkowa, stan cywilny, liczba dzieci, wyznanie i kraj federalny. Obecnie płaca minimalna w Niemczech jest drugą najwyższą w Unii Europejskiej.
>>> Tyle będzie wynosić płaca minimalna w Niemczech od 1 stycznia 2024 r.  

Prawa pracownika w Niemczech: Ile wynosi etat w Niemczech

40 godzin tygodniowo – tyle wynosi pełen etat w Niemczech
48 godzin tygodniowo– to określony ustawowo maksymalny tygodniowy czas pracy. W wyjątkowych sytuacjach niemiecki kodeks pracy dopuszcza 60 godzin pracy z wyrównaniem do 48 godzin w ciągu 6 miesięcy.
>>> Tyle trzeba zarabiać, aby móc wygodnie żyć Niemczech
Czytaj dalej poniżej

Niemieckie prawo pracy: Praca a dni tygodnia

Maksymalny dobowy wymiar czasu pracy, przerwy, pracę w niedziele i święta, pracę na dyżurze reguluje niemiecka ustawa o czasie pracy  Arbeitszeitgesetz.
Zgodnie z przepisami dzienny czas pracy w Niemczech nie może przekroczyć 10 godzin, a tygodniowy – 60 godzin. W wielu firmach przyjmuje się 8 godzinny czas pracy od poniedziałku do czwartku  i 7 godzinny w piątek.
W niektórych branżach tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin, w wymiarze 6 dni wraz z sobotą.

Firma może wydłużyć czas pracy do 10 godzin dziennie lub 60 godzin tygodniowo w okresie, kiedy ma więcej zleceń. Jest to zgodne z niemieckim kodeksem pracy, pod warunkiem jednak, że długość dnia pracy w 6-miesięcznym lub 24-tygodniowym okresie rozliczeniowym wynosi średnio 8 godzin.

Warto wiedzieć:
W przypadku kierowców nadrzędne w stosunku do przepisów krajowych są przepisy europejskie. Dotyczy to zwłaszcza kwestii czasu pracy  i okresach odpoczynku.
>>> Święta i dni wolne od pracy w Niemczech w 2023 roku

Urlop wypoczynkowy w Niemczech

Podobnie jak w przypadku czasu pracy wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego zależy od regulacji zawartych w zbiorowych układach pracy. Najczęściej wynosi on 30 dni roboczych w roku.
Niemieckie prawo pracy przewiduje, że minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 24 dni robocze w roku kalendarzowym.
>>> Urlop na Minijob. Sprawdź, ile dni ci przysługuje

Chorobowe w Niemczech

W razie choroby pracownik bezzwłocznie powiadamia pracodawcę o swojej niezdolności do pracy. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby) wystawione przez lekarza zwyczajowo dostarcza się najpóźniej do czwartego dnia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem pracodawca może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego już w pierwszym dniu nieobecności w pracy.

Warto wiedzieć:
Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku groźnej choroby zakaźnej) pracodawca może zostać poinformowany o rodzaju choroby na jaką cierpi pracownik. W każdym innym przypadku informacje o chorobie podlegają tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że lekarz wypisując zwolnienie lekarskie podaje tylko przez ile dni będziemy niezdolni do pracy, nie ujawnia jednak na co jesteśmy chorzy.
Choroba a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami pracodawca musi wypłacić 100 proc. jego średniego miesięcznego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni choroby. Po upływie tego terminu pracownik może uzyskać zasiłek chorobowy z ubezpieczalni. Wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego czy jesteśmy ubezpieczeni w państwowej czy w prywatnej kasie chorych).

Ważne:
W Niemczech pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Prawo na to zezwala.
>>> Zwolnienie lekarskie a wypowiedzenie umowy w Niemczech. W tym przypadku pracodawca nie musi wypłacać wynagrodzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech 

W firmach zatrudniających ponad 10 osób znajduje zastosowanie ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem, która chroni przed tzw. zwolnieniem społecznie nieuzasadnionym kobiety w ciąży, kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim.
Szczegółowe informacje dotyczące kodeksu pracy w Niemczech dostępne są na stronie Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)