Przejdź do treści

Zarobki w Niemczech. Sprawdź jak w prosty sposób obliczyć swoją stawkę godzinową

01/09/2022 12:00 - AKTUALIZACJA 06/11/2023 17:32

Praca w Niemczech: Obliczanie płacy godzinowej w Niemczech – Umowa o pracę nie zawsze jednoznacznie określa, ile zarabiasz za godzinę. Za pomocą wzoru możesz łatwo samodzielnie obliczyć swoją stawkę godzinową.

Obliczanie płacy godzinowej: co musisz wziąć pod uwagę

Przeglądając własną umowę o pracę, pracownicy często zauważają, że faktyczna stawka godzinowa nie jest podana wprost. Tak jest zazwyczaj, jeśli pracujesz na podstawie ustalonego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile zarabiasz na godzinę, możesz to obliczyć samodzielnie.

>>> Niemcy: Od września wzrasta płaca minimalna oraz wymiar urlopu dla pracowników sektora opieki w Niemczech

Zasadniczo należy rozróżnić wynagrodzenie brutto i netto. Wynagrodzenie brutto to Twoje wynagrodzenie netto zawierające wszystkie podatki i składki na ubezpieczenie społeczne, takie jak podatek od wynagrodzeń, podatek solidarnościowy, podatek kościelny oraz ubezpieczenie emerytalne, zdrowotne, pielęgnacyjne i od bezrobocia. Po dokonaniu wszystkich potrąceń otrzymasz swoje wynagrodzenie netto. Wynagrodzenie, które jest wypłacane tobie „na rękę”.

Obliczenia stają się nieco trudniejsze, jeśli masz stałe miesięczne wynagrodzenie, ale nie pracujesz w każdym miesiącu tyle samo godzin. Zmienne godziny pracy wynikają np. z urlopów lub dni chorobowych. Jeśli chcesz obliczyć swoją indywidualną płacę godzinową, możesz skorzystać z tej metody, aby określić przybliżoną wartość. Ze względu na wyżej wymienione fakty trudno jest osiągnąć stuprocentową dokładność, jednak wynik pozwala określić przybliżoną wartość.

Wzór na płacę godzinową – z przykładem

Obliczenia zawsze opierają się na kwartale. Jeśli podzielimy 52 tygodnie kalendarzowe w roku przez cztery, to ten kwartał ma średnio 13 tygodni. Do obliczeń bierze się zazwyczaj wynagrodzenie brutto, ale w każdej chwili można też obliczyć dochód netto. Obie liczby powinny znaleźć się na odcinku wypłaty. Pomnóż swoje miesięczne wynagrodzenie razy trzy, podziel przez 13 tygodni i przez średnią liczbę godzin pracy w tygodniu: obliczyłeś swoją płacę godzinową.

Podstawowym wzorem jest więc: 3 x wynagrodzenie miesięczne ÷ 13 ÷ tygodniowy wymiar czasu pracy = stawka godzinowa

Obliczenia można zobrazować przykładem: Kobieta pracuje 35 godzin tygodniowo i otrzymuje miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 2 800 euro. Ponieważ nie zna swojej stawki godzinowej, oblicza ją w ten sposób: 3 x 2800 ÷ 13 ÷ 35 = 18,46. Jej płaca godzinowa wynosi zatem 18,46 euro.

Jeśli nie chcesz samodzielnie wykonywać obliczeń, możesz również skorzystać z internetowego kalkulatora płac godzinowych. Niezależnie od metody, którą wybierzesz, obliczenie własnej stawki godzinowej jest bardzo proste i szybkie.

Czytaj także: Praca w Niemczech. Oto jak przeliczyć wynagrodzenie brutto na netto

Źródło: inFranken.de, PolskiObserwator.de