Przejdź do treści

Zmiany od czerwca: Dzieci Polaków w Niemczech szybciej otrzymają niemieckie obywatelstwo

29/05/2024 12:37 - AKTUALIZACJA 29/05/2024 12:38

Obywatelstwo niemieckie dla dzieci: Aktualnie, jeśli dziecko urodzi się w Niemczech, a jego rodzice są cudzoziemcami, może nabyć niemieckie obywatelstwo już w momencie narodzin, pod warunkiem, że co najmniej jeden z rodziców legalnie mieszkał w Niemczech przez minimum 8 lat przed dniem urodzenia dziecka. Bundestag postanowił jednak zmienić przepisy dotyczące obywatelstwa. Od czerwca 2024 roku proces naturalizacji zostanie znacznie przyspieszony, a nowe zasady będą miały zastosowanie również do dzieci urodzonych w Niemczech, których rodzice pochodzą z Polski. Oto kluczowe informacje, które warto znać.

Obywatelstwo niemieckie dla dzieci, zmiany od czerwca 2024 roku

Od roku 2000 dzieci cudzoziemców urodzone w Niemczech mogą otrzymywać niemieckie obywatelstwo, jeśli w momencie ich narodzin jeden z rodziców mieszkał w Niemczech legalnie i nieprzerwanie przez osiem lat. Teraz jednak, począwszy od 27 czerwca 2024 roku, naturalizacja będzie możliwa już po pięciu latach legalnego pobytu jednego z rodziców – pisze Wiwo.de. (Dalsza część artykułu poniżej)

Najpiękniejsze imię żeńskie na świecie według naukowców

Kontrowersje wokół nowej ustawy o obywatelstwie

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz, od początku gorący zwolennik reformy, stwierdził: „Co czwarta osoba w Niemczech ma pochodzenie migracyjne. Naturalne więc wydaje się, by ci, którzy tu mieszkają, pracują i wychowują dzieci, mogli mieć wpływ na kształtowanie naszego społeczeństwa, stając się pełnoprawnymi obywatelami Niemiec”. Z drugiej strony krytycy nowelizacji obawiają się, że umożliwi ona szybkie uzyskanie niemieckiego obywatelstwa również uchodźcom, którzy nie wnoszą znaczącego wkładu w rozwój gospodarki i społeczeństwa. Najważniejsze zmiany, które wejdą w życie od czerwca to:

  • Skrócenie okresów wymaganych do naturalizacji do 3-5 lat.
  • Możliwość posiadania podwójnego obywatelstwa bez konieczności uzyskania wcześniejszego pozwolenia na zachowanie obywatelstwa.
  • Automatyczne nadanie obywatelstwa niemieckiego dzieciom urodzonym w Niemczech z rodziców obcokrajowców, jeśli co najmniej jeden z rodziców legalnie przebywał na terytorium Niemiec przez ponad 5 lat.
  • Uproszczenie testu na obywatela Niemiec i łatwiejsze zasady potwierdzania znajomości języka niemieckiego dla osób przybyłych do Niemiec jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec
  • Zaostrzenie kryteriów dotyczących wymaganych środków finansowych – osoby o niskich dochodach, pracujące na umowach zlecenie, emeryci i renciści mogą napotkać trudności w spełnieniu wymogów naturalizacji. Czytaj więcej Tyle trzeba zarabiać, aby móc starać się o niemieckie obywatelstwo

12 milionów mieszkańców Niemiec to cudzoziemcy

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w Niemczech mieszka około 12 milionów osób bez niemieckiego obywatelstwa, z czego około 5,3 miliona przebywa w kraju od co najmniej 10 lat. W porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, odsetek osób naturalizowanych w Niemczech jest poniżej średniej unijnej. Przeczytaj także: W 2023 roku niemiecki paszport otrzymała rekordowa liczba cudzoziemców. Oto skąd pochodzą nowi obywatele Niemiec