Przejdź do treści

Obywatelstwo niemieckie po nowemu: 8 ważnych zmian dla obcokrajowców, które już obowiązują

28/06/2024 13:58 - AKTUALIZACJA 28/06/2024 13:58
Obywatelstwo niemieckie po nowemu

Obywatelstwo niemieckie po nowemu. Nowa ustawa o obywatelstwie, która weszła w życie 27 czerwca 2024 będzie miała wpływ na miliony pracowników z zagranicy ich rodziny. Czas oczekiwania na naturalizację został skrócony. Wielu z około dwunastu milionów obcokrajowców w Niemczech może teraz ubiegać się o niemiecki paszport. Oto 8 ważnych zmian dla cudzoziemców.

Obywatelstwo niemieckie po nowemu: Naturalizacja już po 5 latach

Nowa ustawa pozwala uzyskać niemieckie obywatelstwo już po 5 latach pobytu w Niemczech, zamiast dotychczasowych 8, bez konieczności rezygnacji z dotychczasowego paszportu. To dobra wiadomość także dla Polaków, którzy są zainteresowani uzyskaniem niemieckiego paszportu. Dla osób szczególnie dobrze zintegrowanych, istnieje możliwość ubiegania się o obywatelstwo już po 3 latach pobytu. Z tej opcji będzie mógł skorzystać każdy, kto wykaże się znajomością języka na wysokim poziomie (C1), pracuje w ramach wolontariatu lub szczególnie dobrze radzi sobie w szkole lub pracy.

Tyle trzeba zarabiać, aby móc starać się o niemieckie obywatelstwo

Obywatelstwo niemieckie po nowemu

Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać obywatelstwo niemieckie? – Osoby starające się o niemieckie obywatelstwo muszą być w stanie samodzielnie się utrzymać. Jest to jeden z najważniejszych, a zarazem niejasnych wymogów. Wielu obcokrajowców zakłada, że władze mają na myśli konkretną kwotę i często obawia się, czy ich dochód spełnia ten próg.

W rzeczywistości jednak prawo jest znacznie bardziej elastyczne. W sekcji 10 ustawy o obywatelstwie stwierdza się, że wnioskodawcy muszą wykazać, iż „mogą utrzymać siebie i członków rodziny pozostających na ich utrzymaniu bez ubiegania się o świadczenia na podstawie Drugiej lub Dwunastej Księgi Kodeksu Socjalnego”. Innymi słowy, Twoje dochody muszą być na tyle stabilne, aby nie polegać na państwowych zasiłkach, takich jak zasiłek dla bezrobotnych.

Niemiecki paszport NIE dla rasistów i antysemitów

Zobowiązanie do przestrzegania demokratycznego porządku konstytucyjnego ustanowionego w ustawie zasadniczej było już dotychczas obowiązkowe dla wszystkich, którzy ubiegają się o niemiecki paszport. Obecnie dodano, że wyklucza to antysemickie, rasistowskie lub inne zachowania. Również ci, którzy odrzucają równouprawnienie kobiet i mężczyzn lub żyją w poligamii, nie mogą otrzymać niemieckiego paszportu.

Odpowiedzialność Niemiec wynikająca z historii

Jak podaje portal DW, w przyszłości będzie wymagane także zobowiązanie do uznania szczególnej historycznej odpowiedzialności Niemiec. Niemcy, atakując Polskę, rozpoczęły II wojnę światową i zamordowały około sześć milionów europejskich Żydów. W związku z tym nowi obywatele Niemiec powinni zobowiązać się do ochrony życia Żydów oraz do zakazu prowadzenia wojny napastniczej. Osoby, które nie podzielają tego stanowiska, nie powinny stać się obywatelami Niemiec. Katalog pytań w teście ma zostać odpowiednio dostosowany.

Odebranie obywatelstwa niemieckiego

Obywatelstwo niemieckie po nowemu

Do tej pory, każdemu, kto podczas procesu naturalizacji skłamał, można w ciągu dziesięciu lat odebrać obywatelstwo niemieckie. Teraz dodatkowo niemiecki paszport będą mogły stracić osoby, które nawołują do nienawiści.

Podwójne obywatelstwo dla każdego

Jedną z najważniejszych zmian dla wielu cudzoziemców jest to, że już od teraz nie będą musieli rezygnować ze swojego poprzedniego obywatelstwa przyjmując obywatelstwo niemieckie. Wcześniej z tego przywileju mogli korzystać jedynie obywatele UE.

Automatyczne nadanie obywatelstwa niemieckiego dzieciom urodzonym w Niemczech

Obywatelstwo niemieckie po nowemu

Dzieci rodziców obcokrajowców otrzymują obywatelstwo niemieckie, jeżeli jedno z rodziców legalnie przebywa w Niemczech dłużej niż pięć lat. Wcześniej było to możliwe dopiero po ośmiu latach. Badania pokazują, że dzieci o obcych korzeniach odnoszą większe sukcesy w szkole i pracy, im wcześniej otrzymały obywatelstwo niemieckie. Jak zaznacza portal DW, nowe rozporządzenie nie ma jednak zastosowania z mocą wsteczną. Oznacza to, że skorzystają tylko dzieci urodzone po 27 czerwca 2024 r.

Uproszczenie testu na obywatela Niemiec

Łatwiejsze zasady potwierdzania znajomości języka niemieckiego dla osób przybyłych do Niemiec jeszcze przed Zjednoczeniem. Jako dowód znajomości języka powinno wystarczyć swobodne porozumiewanie się po niemiecku w życiu codziennym. Ponadto osoby te nie muszą przystępować do testu naturalizacyjnego.