Przejdź do treści

Dodatek urlopowy w Niemczech 2022. Komu przysługuje Urlaubsgeld i ile wynosi

07/04/2022 14:29
dodatek urlopowy w Niemczech

Dodatek urlopowy w Niemczech 2022, czyli Urlaubsgeld. Zwykle każdego roku w maju około  połowa pracowników w Niemczech otrzymuje dodatek urlopowy Urlaubsgeld. Wyjaśniamy, ile on wynosi i komu przysługuje.

Niemcy – Dodatek urlopowy Urlaubsgeld jest dodatkowym świadczeniem wypłacanym pracownikom zwykle w miesiącu maju. W ubiegłym roku dodatek otrzymał do co drugi pracownik. Wysokość dodatku była bardzo różna – wynosiła od 150 do 2258 euro – podał Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (WSI) Fundacji Hansa Böcklera. 

Również w tym roku około połowa pracowników w Niemczech otrzyma dodatkowe pieniądze przed wakacjami. Poniżej najważniejsze zasady dot. wypłacania dodatku urlopowego w Niemczech.

Ferie wielkanocne 2022 – daty z podziałem na poszczególne landy

Dodatek urlopowy w Niemczech 2022

  • Dodatek urlopowy (Urlaubsgeld) to dodatkowe świadczenie wypłacane pracownikom w Niemczech.
  • Tylko w nielicznych przypadkach prawo nakłada na pracodawcę obowiązek wypłaty dodatku urlopowego. Dotyczy to tych branży, w których prawa pracownicze i wysokość miesięcznego wynagrodzenia określają zbiorowe kontrakty pracy lub umowy zakładowe opracowane w porozumieniu ze związkami zawodowymi.
  • W pozostałych przypadkach pracownicy otrzymują dodatek urlopowy, jeśli stosowny zapis na ten temat został zawarty w umowie o pracę.
  • Chociaż w większości przypadków wypłata dodatku urlopowego to dobra wola pracodawcy. Są jednak sytuacje, kiedy pracownik ma prawo się o niego upomnieć. Zgodnie z niemieckim kodeksem pracy obowiązuje zasada równego traktowania pracowników. Jeżeli przez lata pracownicy danej firmy otrzymywali to dodatkowe świadczenie, to również nowi pracownicy mają do niego prawo.
  • Utarty zwyczaj staje się prawem… Jeżeli dana firma od początku istnienia albo przez ostatnie x lat z rzędu wypłacała swoim pracownikom dodatek urlopowy nie może nagle tego zaniechać.
  • Nie ma określonego odgórnie terminu wypłaty dodatku urlopowego. Zwykle jednak pracownicy dużych korporacji i przedsiębiorstw otrzymują go na przełomie maja i czerwca. W mniejszych firmach wypłacany bywa również w innych miesiącach, tuż przed pójściem pracownika na urlop.
  • Ile wynosi dodatek urlopowy w Niemczech? Jak już wyjaśniliśmy wcześniej Urlaubsgeld nie jest wynagrodzeniem należnym pracownikowi, a jedynie jednorazowym bonusem, który otrzymują przeważnie pracownicy fabryk, korporacji i innych dużych firm. Wysokość dodatku urlopowego obliczana jest przeważnie w następujący sposób: kwota średniego wynagrodzenia z ostatnich 3 miesięcy (bez nadgodzin) podzielona przez 65 dni (5 dni pracy x 13 tygodni) i następnie pomnożona przez liczbę dni urlopu.

Niemcy: Bonus 300 euro 2022. Kto go NIE otrzyma

Wysokość dodatku urlopowego w 2022 roku

W 2022 roku jego wysokość wyniesie od 155 do 2260 euro w zależności od branży i wykonywanych obowiązków. Najniższy dodatek otrzymają osoby zatrudnione w branży rolniczej, hotelarskiej i gastronomicznej. Z kolei na najwyższe stawki mogą liczyć pracownicy sektora obróbki drewna i tworzyw sztucznych, przemysłu metalowego, papierniczego, samochodowego, drukarskiego, branży ubezpieczeniowej, handlu detalicznego, budowlanej i chemicznej. Na zachodzie kraju dodatek jest w wielu branżach wyższy niż na wschodzie. 

To, czy pracownik otrzyma świadczenie urlopowe, czy nie, zależy od kilku czynników. Zdecydowanie najważniejszym czynnikiem jest kwestia objęcia układami zbiorowymi. Według danych statystycznych około 73 pro., procent pracowników firm z sektora prywatnego, które są związane układami zbiorowymi otrzymuje dodatek urlopowy. Z kolei w firmach bez układu zbiorowego średnio tylko 35 procent pracowników otrzymuje Urlaubsgeld.

Źródło: Arbeitsrechte.de, Haufe.de, PolskiObserwatpr.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26