Przejdź do treści

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech

24/06/2016 14:36

Jeśli zamierzasz otworzyć własny biznes w Niemczech, musisz pamiętać, że pracując na własną rękę. należy zgłosić swoją dzialalność gospodarczą do urzędu ds. działalności gospodarczej oraz zgłoszenia członkostwa we właściwej izbie przemysłowo-handlowej. Kolejnym krokiem do podjęcia działalności gospodarczej w Niemczech jest rejestracja do celów podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym. Dowiedz się jakie główne typy firm występują w Niemczech.

W Niemczech występują dwa główne typy firmy: spółki osobowe i kapitałowe.

business-1149630_1280Do spółek osobowych należą:

GbR (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, nazywana również BGB-Gesellschaft) – spółka prawa cywilnego (spółka cywilna)

OHG (Offene Handelsgesellschaft), czyli spółka jawna

KG (Kommanditgesellschaft) – spółka komandytowa

Stille Gesellschaft – spółka cicha

PartnG (Partnergesellschaft) – spółka partnerska
Do spółek kapitałowych należą:

AG (Aktiengesellschaft) – spółka akcyjna

KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) – spółka komandytowo-akcyjna

GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osobowością prawną
Inne formy spółek oraz wspólnot:

Ein-Mann-GmbH (Ein-Mann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung) – jednoosobowa spółka z o. o.

GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft) – spółka komandytowa, do której przystąpiła spółka z o. o.

GmbH & Stille (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Stille) – spółka z o. o. z jednym lub kilkoma wspólnikami cichymi

  1. V. (eingetragener Verein) – stowarzyszenie zarejestrowane
  2. G. (eingetragene Genossenschaft) – zarejestrowana spółdzielnia

VVaG (Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) – prywatne stowarzyszenie ubezpieczeniowe

nicht rechtsfähiger Verein – stowarzyszenie bez zdolności prawnej, jak np. związki zawodowe

UWAGA!

Jeśli wykonujesz tzw. wolny zawód (np. lekarz, architekt, doradca podatkowy, adwokat, artysta, pisarz), zawód naukowy lub prowadzisz gospodarstwo rolne czy leśne nie musisz zgłaszać prowadzenia działalności gospodarczej.

źródło: Portal Promocji Eksportu

fot. pixabay.com/CC0

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:27