Przejdź do treści

Kurs integracyjny (Integrationskurs) dla osób zamierzających żyć i pracować w Niemczech

29/11/2018 15:40

Kurs integracyjny ułatwia życie w Niemczech i zwiększa szanse na rynku pracy. Obejmuje kurs językowy i kurs orientacyjny. Oto jak się na niego zapisać.

Kurs integracyjny adresowany jest do imigrantów. Łączy on w sobie kurs językowy oraz kurs orientacyjny.

Ogólny kurs integracyjny składa się z kursu językowego obejmującego 600 godzin lekcyjnych. Kurs ten składa się z bloków, z których każdy obejmuje po 100 godzin lekcyjnych. Pierwsze 300 godzin lekcyjnych nosi nazwę podstawowego, a następne 300 godzin lekcyjnych rozszerzonego kursu językowego.

Na kursie językowym omawia się ważne tematy z życia codziennego, jak np.: mieszkanie, zdrowie, praca, edukacja i wychowanie dzieci, czas wolny itp. Kursanci uczą się także pisania mejli i listów, wypełniania formularzy, prezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej o pracę, itp.

Kurs orientacyjny stanowi  ostatni blok kursu integracyjnego i obejmuje 100 godzin. Kursanci zdobywają wiedzę na temat niemieckiego porządku prawnego, historii i kultury; praw i obowiązujących w Niemczech, regionu miejsca zamieszkania; wartościach, które są ważne w Niemczech, itp.

Tematy poznane na kursie orientacyjnym odpowiadają zagadnieniom wymaganym na TEŚCIE NA OBYWATELSTWO NIEMIECKIE.

 

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?

Warto wziąć udział w kursie integracyjnym, gdyż:

  • znajomość języka i wiedza o funkcjonowaniu państwa niemieckiego zdobyta na kursie szybko ułatwia codzienne życie,
  • certyfikat zdobyty na zakończenie kursu zwiększa szanse na rynku pracy,
  • osoby, które uczęszczały na KURS INTEGRACYJNY i uzyskały certyfikat jego ukończenia (Zertifikat Integrationskurs) mogą nabyć obywatelstwo już po 7 latach legalnego pobytu w Niemczech, a nie 8 jak ma to miejsce w pozostałych przypadkach

Kto może wziąć udział w kursie integracyjnym?

Cudzoziemcy legalnie przebywający na terenie Niemiec.

W przypadku obywateli Unii Europejskiej, aby zapisać się na kurs integracyjny wystarczy meldunek w Niemczech i wniosek do BAMF.

Komu nie przysługuje prawo do wzięcia udziału w kursie?
– dzieciom, młodzieży oraz młodym dorosłym, którzy pobierają wykształcenie szkolne lub kontynuują jego zdobywanie na terenie Niemiec,
– osobom o znikomych potrzebach wspierania ich integracji.

Ile kosztuje kurs integracyjny?
Kurs integracyjny jest w znacznej mierze finansowany przez Państwo, dlatego cena za godzinę lekcyjną jest niska, wynosi ok. 1.95 euro.

Warto wiedzieć: Tzw. późni przesiedleńcy (niem. Spätaussiedler), ich małżonkowie oraz potomstwo mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w kursie integracyjnym. Powyższe uprawnienia nie obejmują jednak dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych, pobierających naukę szkolną lub kontynuujących swoje dotychczasowe kształcenie na terenie Niemiec. Jeśli to konieczne, kurs integracyjny zostanie poszerzony o opiekę socjopedagogiczną oraz oferty bezpośredniej opieki nad dziećmi.

Kiedy cudzoziemiec musi wziąć udział w kursie integracyjnym?
Obcokrajowiec może zostać zobowiązany do wzięcia udziału w kursie integracyjnym, jeśli:
– przysługuje mu prawo do wzięcia udziału w kursie integracyjnym i nie potrafi nadal w prostym zakresie komunikować się ustnie w języku niemieckim,
– dysponujący wolnymi miejscami w ramach kursu Urząd d/s Obcokrajowców wezwie go do wzięcia udziału w kursie oraz jeśli pobierają świadczenia socjalne a placówka, która przyznała świadczenia socjalne wystąpi z takim wnioskiem,
– w szczególny sposób potrzebują udziału w kursie integracyjnym.

Z obowiązku wzięcia udziału w kursie integracyjnym zwolnieni są obcokrajowcy:
– którzy pobierają na terenie Niemiec wykształcenie zawodowe lub inne,
– którzy udokumentują wzięcie udziału w podobnym kursie na terenie Niemiec ,
– których regularne uczestnictwo w kursie nie byłoby możliwe lub gdyby należałoby się spodziewać nieregularnego uczestnictwa w kursie.

Co trzeba zrobić, aby zostać zwolnionym z opłaty za kurs?
Osoby, które osiągają niskie dochody mogą zostać zwolnione z opłaty za kurs. Stosowny wniosek można pobrać tutaj.

Certyfikat ukończenia kursu integracyjnego – jak go uzyskać?
Aby uzyskać Certyfikat ukończenia kursu integracyjnego należy zdać pozytywnie egzamin, organizowany po zakończeniu kursu. Składa się on z testu językowego oraz testu z wiedzy o Niemczech.
Test na zakończenie kursu integracyjnego jest bezpłatny.

Jak zapisać się na kurs integracyjny?
Informacje na temat kursu można uzyskać w Federalnym Urzędzie d/s Migracji i Uchodźców, www.bamf.de.

Stacjonarnie informacje o kursie integracyjnym i zapisach udzielane są w:

  • lokalnych urzędach ds. integracji lub międzykulturowych biurach gminnych,
  • szkołach językowych i uniwersytetach,
  • agencjach pracy oraz biurach pośrednictwa pracy

Źródło: Serwis  Federalnego Urzędu d/s Migracji i Uchodźców – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge www.bamf.de.

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2017 r.

***

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.


Zobacz także:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie

Test na obywatelstwo niemieckie