Przejdź do treści
Home » Osiedlenie się » Test na obywatelstwo niemieckie

Test na obywatelstwo niemieckie

01/02/2017 10:25 - AKTUALIZACJA 08/02/2022 20:31

Jak wygląda test na obywatelstwo niemieckie? Przykładowe pytania. Lista poprawnych odpowiedzi. Koszt egzaminu. Kursy przygotowujące.
egzamin11

Cudzoziemiec , który od dłuższego czasu mieszka legalnie w Niemczech może starać się o obywatelstwo niemieckie. 

Jednym z warunków naturalizacji jest zdanie egzaminu na obywatela Niemiec.

W artykule Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie wyjaśniamy jak przebiega i ile kosztuje naturalizacja.

 

EGZAMIN NA OBYWATELA NIEMIEC

Egzamin ma formę testu. Z puli 310 losuje się zestaw składający się z 33 pytań.

Do każdego pytania możliwe są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

Aby zdać egzamin trzeba poprawnie odpowiedzieć na 17 pytań w ciągu w ciągu 60 minut.

Czego dotyczą pytania?
30 pytań z egzaminu na obywatelstwo dotyczy następujących obszarów tematycznych: „Życie w demokracji”, „Historia i odpowiedzialność” oraz „Ludzie i społeczeństwo”.

Pozostałe trzy pytania dotyczą kraju związkowego, w którym cudzoziemiec jest zameldowany.

Gdzie można znaleźć przykładowe pytania z egzaminu na obywatelstwo?
Na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców www.bamf.de/einbuergerung dostępne są wzory testów i wszystkie pytania testu wiedzy obywatelskiej.

Czy istnieją kursy  przygotowujące do egzaminu do obywatelstwo?
Większość tematów, które pojawiają się na teście na obywatelstwo omawianych jest w czasie kursu integracyjnego (Integrationskurs). Zwykle ostatnim modułem kursu jest przygotowanie do egzaminu na obywatelstwo.

Ile kosztuje egzamin na obywatelstwo?
Koszt egzaminu to 25 euro.

Czy osoba, która przy pierwszym podejściu nie zaliczyła egzaminu definitywnie szanse na otrzymanie obywatelstwa?
Nie, do egzaminu można podejść ponownie.

Kto jest zwolniony z egzaminu?

Z pisania testu na obywatela Niemiec zwolnieni są obcokrajowcy w wieku do lat 16, osoby niepełnosprawne i seniorzy oraz cudzoziemcy, którzy w Niemczech ukończyli szkołę.


Ostatnia aktualizacja: 01.02.2017 r.

***

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one  jednak wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz także:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie – Wyjaśniamy po ilu latach pobytu Polak może otrzymać niemiecki paszport, jakie warunki musi spełnić i ile wynoszą opłaty administracyjne za złożenie wniosku o naturalizację.

Integrationskurs, czyli kurs integracyjny w Niemczech – Kurs integracyjny: wszystko co trzeba wiedzieć. Korzyści wynikające z ukończenia kursu (w pracy, możliwość szybszego nabycia obywatelstwa niemieckiego, itt.)