Przejdź do treści

Kto musi rozliczyć swoje dochody z niemieckim fiskusem?

25/05/2018 12:56

Czy każdy pracownik w Niemczech musi składać roczną deklarację podatkową? A kto jest do tego zobowiązany?

Kto nie ma obowiązku składania zeznania podatkowego w Niemczech?

Obowiązku rozliczania się z niemieckim Urzędem Skarbowym (Finanzamt) nie mają:

– osoby legalnie zatrudnione w Niemczech, których dochód nie przekracza 8 820 euro (osoba samotna) lub 17 640 euro (małżeństwo);

– pracownicy należący do I klasy podatkowej (Steuerklasse 1), którzy zatrudnieni są tylko u jednego pracodawcy;

– małżeństwa, które zdecydowały się na kombinację klas podatkowych IV/IV (Steuerklassenkombination 4/4).

 

Kto ma obowiązek składania zeznania podatkowego w Niemczech?

– osoby, których dochód przekracza 8 820 euro (osoba samotna) lub 17 640 euro (małżeństwo);

– osoby zatrudnione u więcej niż jednego pracodawcy;

– osoby pobierające świadczenia socjalne, których wysokość przekroczyła 410 euro (zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek wychowawczy, zasiłek chorobowy);

– osoby, które uzyskały w 2017 r. tzw. niestandardowe dochody, np. odprawę;

– małżonkowie należący do różnych klas podatkowych;

– emeryci, których dochód miesięczny przekracza 1.500 euro i które do tej pory się nie rozliczały

– osoby rozwiedzione i wdowcy (jeśli rozwód lub śmierć jednego z małżonków miała miejsce w danym roku podatkowym);

– osoby posiadające dzieci i żyjące w nieformalnym związku;

– osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (Gewerbe);

– osoby wezwane do rozliczenia sie przez Finanzamt.

 

Dobrowolne rozliczenie podatkowe w Niemczech

W niektórych przypadkach opłacalne może być dobrowolne oddanie rozliczenia podatkowego. Z najnowszych danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) wynika, że w uboegłym roku że  średni zwrot wynosił 935 euro na podatnika.  VLH zaleca złożenie zeznania podatkowego,  nawet jeśli nie jesteś do tego zobowiązany jeśli:

– w ramach zatrudnienia ponoszone są wysokie wydatki, np. na dojazdy do miejsca pracy;

– miała miejsce choroba i w związku z tym poniesiono wysokie wydatki, np. na leki.

Należy pamiętać, że dobrowolne rozliczenie podatkowe może zostać złożone do czterech lat wstecz.

 

UWAGA!

W 2018 roku ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowej (bez pomocy doradcy podatkowego) za rok 2017 upływa 31 lipca.

 

Kary za niezłożenie deklaracji podatkowej

Osobom, które nie rozliczą się z niemieckim fiskusem w terminie grozi kara grzywny w wysokości 25 euro za każdy spóźniony miesiąc.

źródło: Thelocal.de

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:26