Przejdź do treści
Home » MINIJOB W NIEMCZECH W 2022 roku: Nowe przepisy już obowiązują

MINIJOB W NIEMCZECH W 2022 roku: Nowe przepisy już obowiązują

Minijob w Niemczech

Minijob w 2022 roku: 1 stycznia 2022 roku weszły w życie ważne zmiany w Niemczech dotyczące pracy na tzw. minietacie

1. Podwyżka płacy minimalnej wpłynie na warunki zatrudnienia osób na Minijob

Wynagrodzenie za pracę w ramach Minijob nie może przekraczać miesięcznej kwoty określonej przez prawo. Podobnie jak w tym roku, w 2022 roku wynagrodzenie za pracę na Minijob nie może przekraczać kwoty 450 euro miesięcznie. Należy pamiętać, że w Niemczech także pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin obejmuje minimalne wynagrodzenie (Mindestlohn). Od 1 stycznia 2022 roku minimalna płaca wynosi  9,82 euro za godzinę. Czytaj dalej poniżej

>>>Płaca minimalna w Niemczech w 2022 roku

2. Informacja zwrotna na temat zatrudnienia krótkoterminowego

Od 1 stycznia 2022 r., po zarejestrowaniu pracownika, zatrudnionego na minijob pracodawcy otrzymają informację zwrotną z urzędu pracy. Dowiedzą się  czy pracownik podjął już pracę krótkoterminową w tym samym roku kalendarzowym. Te okresy poprzedzające zatrudnienie są ważne dla pracodawców, ponieważ krótkoterminowe zatrudnienie może trwać maksymalnie 3 miesiące lub 70 dni roboczych w roku.

 MIDIJOB W NIEMCZECH w 2022 roku: Wszystko co trzeba wiedzieć o pracy na Midijob

3. Obowiązek zgłaszania kodu Steuer-ID 

Kolejna ważna innowacja dotyczący pracy na minijob od 2022 r.: Od 1 stycznia pracodawcy muszą przekazywać do urzędu pracy nie tylko numer podatkowy (Steuernummer)pracownika,  ale także numer identyfikacji podatkowej (Steueridentifikationsnummer). 

Wszyscy mieszkańcy Niemiec, zarówno obywatele jak i emigranci, otrzymują niepowtarzalny numer, który zachowuje ważność przez całe życie. Identyfikator podatkowy (znany jako Steueridentifikationsnummer, Steuerliche Identifikationsnummer, Steuer-IdNr. , IdNr. lub Steuer-ID) składa się z 11 liczb w formacie 00 000 000 000.

Źródło: Miniojob Zentrale, PolskiObserwator.de