Przejdź do treści

Minimalne wynagrodzenie w krajach Unii Europejskiej

12/07/2016 14:22

firmaitW Polsce minimalne wynagrodzenie wynosi 1850 zł. Jak kształtują się minimalne zarobki naszych sąsiadów?

BELGIA

Pracownicy w Belgii mają ustawowo zapewnioną wysokość płacy minimalnej. Nie dla każdego pracownika jest ona jednak taka sama. Wysokość gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia uzależniona jest od wieku pracownika. Młodzi pracownicy, do 21 lat, otrzymają około 1500 euro. Ukończone 22 lata i co najmniej 15-miesięczny staż pracy gwarantują już stawkę powiększoną o 50 euro.

Pensje wypłacane są co dwa tygodnie robotnikom i co miesiąc pracownikom wykonującym pracę umysłową.

NIEMCY

Ten kraj nie ustalał powszechnie obowiązującej płacy minimalnej. Tylko w niektórych przypadkach prac, tj. np. rzemiosło malarskie i lakiernicze, dekarstwo czy budownictwo, są ustalane minimalne stawki. Zmiana nastąpiła od stycznia 2015 r., rząd wprowadził minimalne wynagrodzenie za godzinę w wysokości 8,50 euro brutto. Branżowe płace mają jednak pierwszeństwo przed ustawową płacą minimalną, nawet jeśli są niższe. Czas na wyrównanie wynagrodzeń pracodawcy mają do końca tego roku.

Wypłata powinna być dokonana najpóźniej na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

FRANCJA

SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) – minimalne wynagrodzenie we Francji. Od tego roku wynosi 1466,62 euro miesięcznie (9,67 € na godzinę) brutto.

Wynagrodzenie wypłacane jest raz w miesiącu, zazwyczaj na konto bankowe, którego posiadanie jest obowiązkowe w przypadku wynagrodzenia w wysokości minimum 1500 euro.

WIELKA BRYTANIA

W tym kraju waloryzacja minimalnego wynagrodzenia dokonywana jest nie z początkiem nowego roku, a po 1 października. Obecnie obowiązuje stawka 3,87 funta za godzinę dla pracownika poniżej 18. roku życia. Nieco starsi pracownicy, pomiędzy 18. a 20. rokiem życia, są uprawnieni do otrzymania minimalnego wynagrodzenia w wysokości 5,30 funta za godzinę, a pracownicy powyżej 21. roku życia – 6,70 funta za godzinę.

IRLANDIA

Płaca minimalna w Irlandii wynosi 9,15 euro za godzinę. W wybranych sektorach, tj. np. sektor budowlany, turystyczny oraz gastronomiczny wynagrodzenia wynoszą od 14 do 18 euro za godzinę pracy.

Wypłaty odbywają się w systemie tygodniowym przelewem na konto bankowe lub w postaci czeku.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

zielona linia - logo

Źródło: https://eures.praca.gov.pl/

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:27