Przejdź do treści

Zasiłek na dzieci Kindergeld: Rodzice starszych dzieci muszą złożyć NOWY wniosek

16/03/2023 20:58
Kindergeld na pełnoletnie dziecko

Życie w Niemczech: Kindergeld na pełnoletnie dziecko. Niektórzy rodzice w Niemczech będą musieli ponownie złożyć wniosek o zasiłek na dzieci w Familienkasse. Jeśli tego nie zrobią, wkrótce przestaną otrzymywać zasiłek Kindergeld.
PRZECZYTAJ KONIECZNIE: Jeśli masz pensję w wysokości 2000 euro państwo zabierze ci z pensji nawet 800 euro

Kindergeld w Niemczech w 2023 roku – wysokość

O przyznanie zasiłku Kindergeld może ubiegać się rodzic, który jest legalnie zatrudniony w Niemczech od co najmniej 6 miesięcy lub który prowadzi własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub który jest pracownikiem delegowanym. 
Zgodnie z niemieckim prawem, zasiłek rodzinny przysługuje na rodzone dzieci, adoptowane, a także na inne dzieci, które należą do gospodarstwa domowego, tj. dzieci małżonka/-ki, wnuki i dzieci przybrane. Wysokość Kindergeld wypłacanego rodzinie zależy od liczby.
Czytaj także: Wszyscy rodzice w Niemczech otrzymają „podstawowe zabezpieczenie na dziecko”

Od 1 stycznia 2023 roku zasiłek na dzieci w Niemczech wynosi:

  • dla  1 dziecka : 250 euro
  • dla  2 dzieci : 500 euro
  • dla  3 dzieci : 750 euro
  • dla  4 dzieci : 1000 euro
  • dla  5 dzieci : 1250 euro

Czytaj także: Tysiące polskich rodzin w Niemczech nie wie o tym dodatku na dziecko. Od 2023 roku wynosi aż 250 euro miesięcznie

Kindergeld na pełnoletnie dzieci – ci rodzice muszą ponownie złożyć wniosek

Jeśli Twoje dziecko wkrótce ukończy 18 lat musisz ponownie złożyć wniosek o Kindergeld w Familienkasse, w przeciwnym razie wypłata świadczenia zostanie wstrzymana.
Wypłacanie zasiłku na dziecko Kindergeld kończy się z upływem miesiąca, w którym dziecko ukończyło 18 lat. Jeżeli 18. urodziny przypadają w pierwszym dniu miesiąca, wówczas prawo do zasiłku wygasa w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego. Jeżeli dziecko nadal chodzi do szkoły, uczy się zawodu lub studiuje trzeba złożyć nowy wniosek o świadczenie.
Czytaj także: Te zmiany zaczną obowiązywać w Niemczech od kwietnia 2023 roku 

Zasiłek na dzieci w Niemczech: do jakiego wieku jest wypłacany

Zasiłek Kindergeld zasadniczo przysługuje:
– na wszystkie dzieci do 18 roku życia
– na dzieci uczące się do 25 roku życia
– na bezrobotne dzieci do 21 roku życia

Dodatek do Kindergeld – kto może otrzymać dodatkowe pieniądze

Od 2023 roku zarówno rodzice o niskich dochodach, jak i rodzice o osiągający średnie zarobki mogą co miesiąc otrzymywać dodatek do zasiłku na dziecko. Miesięcznie bonus ten może wynosić nawet 250 euro, ale jego dokładna wysokość zależy od dochodów rodziny. W TYM artykule wyjaśniliśmy jaka jest granica dochodów i jak łatwo złożyć wniosek o to świadczenie.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o Kindergeld na pełnoletnie dziecko:

– jeżeli dziecko nadal się uczy, należy przedłożyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni
– jeżeli dziecko uczy się zawodu niezbędne jest zaświadczenie z zakładu pracy stwierdzające rodzaj nauki i czas jej trwania
– jeżeli dziecko ma przerwę w nauce, ze względu na to, że nie dostało się na kształcenie zawodowe należy przedłożyć dokument stwierdzający, że dziecko wnioskowało o przyjęcie, ale uzyskało odpowiedź odmowną

– w przypadku dzieci odbywających roczny wolontariat socjalny lub ekologiczny, wolontariat europejski lub wolontariat federalny należy przedłożyć zaświadczenie o odbywanym wolontariacie.
– w przypadku dzieci niepełnosprawnych należy przedłożyć: legitymację inwalidzką lub inne urzędowe poświadczenie niepełnosprawności zawierające wskazanie wpływu niepełnosprawności na zdolność dziecka do wykonywania pracy zarobkowej.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o Kindergeld należy złożyć w Kasie Świadczeń Rodzinnych (Familienkasse) właściwej dla miejsca zamieszkania. Na stronie www.familenkasse.de dostępne są formularze potrzebne do złożenia wniosku.

Wiadomości z Niemiec teraz także na kanale YouTube. Subskrybuj kanał PolskiObserwator.de i bądź na bieżąco. Zobacz wideo: Zasiłek na dziecko w Niemczech 2023

Więcej informacji na temat warunków otrzymywania zasiłku Kindergeld na dzieci pełnoletnie można znaleźć tutaj https://www.arbeitsagentur.de/

Źródło:  Arbeitsagentur.de, PolskiObserwator.de

AKTUALIZACJA 17/03/2023 21:27