Przejdź do treści
Home » Niemcy: Praca w nocy, niedziele i święta. Czy należy mi się dodatek?

Niemcy: Praca w nocy, niedziele i święta. Czy należy mi się dodatek?

Jakie dodatki przysługują w Niemczech za pracę w nocy, niedziele i święta? Tłumaczymy.

Ustawa o czasie pracy w Niemczech (Arbeitszeitgesetz – ArbZG) a praca w niedziele i święta

Zgodnie z art. 9 ArbZG ustawy o czasie pracy w Niemczech: Arbeitszeitgesetz, praca w niedziele i święta jest w Niemczech na ogół zabroniona. W art. 10 ArbZG określone zostały wyjątki od tej zasady, czyli prace, które w te dni mogą być wykonywane. Mowa tu o pracy m.in. w:

– w służbach ratowniczych i straży pożarnej,
– w szpitalach i innych placówkach zdrowia,
– w restauracjach i innych obiektach gastronomicznych i noclegowych (hotele),
– w obiektach sportowych i rekreacyjnych, rekreacyjnych i rozrywkowych, w turystyce, a także w muzeach i bibliotekach naukowych,
– na targach, wystawach i jarmarkach oraz na publicznych festiwalach,
– w firmach transportowych oraz przy przewozie towarów łatwo psujących się w rozumieniu art. 30 ust. 3 nr 2 Prawa o ruchu drogowym,
– w przedsiębiorstwach energetycznych i wodociągowych oraz przedsiębiorstwach kanalizacyjnych,
– w rolnictwie.

Nie istnieje niestety ustawowy obowiązek płacenia dodatków za pracę w niedziele i święta, ale może on wynikać z umowy o pracę lub umowy taryfowej. Za przepracowane niedzielę lub święto, które wypada w tygodniu, pracownikowi należy się dzień wolny. Należy pamiętać, że zgodnie z umową o czasie pracy w Niemczech, przynajmniej 15 niedziel w roku musi być wolnych od pracy.

Ustawa o czasie pracy w Niemczech (Arbeitszeitgesetz – ArbZG) a praca w nocy

Za pracę w nocy, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości min. 25% stawki godzinnej brutto za każdą przepracowaną w nocy godzinę lub odpowiednia ilość czasu wolnego.

Dzień pracy pracowników nocnych nie może przekraczać ośmiu godzin. Czas pracy może zostać wydłużony do maksymalnie dziesięciu godzin, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym nie pracowano dłużej niż średnio osiem godzin dziennie. Pracownicy pracujący w nocy maja prawo do odpowiedniej ilości dni wolnych od pracy lub dodatku – chyba że istnieją inne ustalenia taryfowe.