Przejdź do treści

Niemcy: Ruszają kontrole obywateli UE otrzymujących zasiłek Kindergeld

27/08/2018 12:15

Ruszają pierwsze kontrole imigrantów pracujących w Niemczech i pobierających świadczenie Kindergeld. Kasy wypłacające zasiłki rodzinne otrzymają specjalne programy komputerowe, a od nowego roku we wszystkich  oddziałach kas rodzinnych zatrudnionych zostanie po dwóch dodatkowych urzędników, którzy będą weryfikować wnioski o to świadczenie.

Plaga oszustw i wyłudzeń Kindergeld
Liczba świadczeniobiorców zasiłku rodzinnego w Niemczech gwałtownie wzrosła. Przykładowo w czerwcu br. Kindergeld na dzieci, które przebywały poza terytorium Niemiec – w innych krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – pobierało ponad 268 tys. osób i porównaniu do ubiegłego roku było to 10,4 procent więcej.
Jak się okazuje ma to związek nie tyle ze wzrostem liczby imigrantów w Niemczech, co ze wzrostem grup przestępczych wyspecjalizowanych w wyłudzaniu świadczeń socjalnych. Gangami kierując najczęściej obywatele Europy Południowo-Wschodniej. Kasy rodzinne wypłacające zasiłki rodzinne szacują, że przekręty związane z fałszowaniem wniosków wynoszą setki milionów euro.

Niemieckie przepisy o ochronie danych osobowych nie pomagają urzędnikom w wykrywaniu oszustw
Niemieckie media ujawniły jak działają zorganizowane grupy przestępcze wyłudzające świadczenia Niemczech. „Werbują rodziny w krajach pochodzenia i obiecują im lepsze życie przy wsparciu niemieckiego państwa. Następnie organizują transport do Niemiec i lokują rodziny w nadających się niemal do rozbiórki domach, nieraz po kilkanaście osób w mieszkaniu. Na ich nazwiska otwierają konta, a karty bankomatowe przywłaszczają sobie. Zostawiają za to sfałszowane papiery: mowy o pracę, umowy wynajmu, wyimaginowane akty urodzenia dzieci, zaświadczenia szkolne” – podał  serwis  informacyjny Deutsche Welle (ww.dw.com/pl).

Oszuści wyspecjalizowani w wyłudzaniu państwowych świadczeń składają do kas rodzinnych wnioski o Kindergeld wraz ze sfałszowanymi aktami urodzenia, zaświadczeniami szkolnymi dzieci oraz podrobionymi zaświadczeniami dot. zatrudnienia rodziców.

Wykrycie tego typu oszustw nie jest w Niemczech łatwe ze względu na bardzo rygorystyczne w tym kraju przepisy o ochronie danych osobowych, uniemożliwiające poszczególnym urzędom, szkołom, a nawet policji wymienianie się informacjami.

Przepisy o ochronie danych zostaną wkrótce poluzowane, a wzmożone kontrole wszystkich świadczeniobiorców zasiłku rodzinnego już ruszyły. W pierwszej kolejności będą kontrolowane osoby, które wnioskowały o Kindergled na dzieci przebywające za granicą.

Należy przypomnieć, że Unia Europejska sprzeciwiła się pomysłowi indeksacji, tj. projektowi niemieckiego rządu o dostosowanie wysokości zasiłków do rzeczywistych kosztów utrzymania w krajach, w których przebywają dzieci.

Wielu ekspertów podkreśla, że rozprawienie się z oszustami wyłudzającymi świadczenia może pomóc zamknąć temat ewentualnej indeksacji, wszakże to oni narażają państwo na kolosalne straty, a nie uczciwi podatnicy posiadający dzieci.

Źródło: Dw.com, Focus.de, PolskiObserwator.de


Zobacz także:

Niemcy: Zasiłek na dzieci Kindergeld w 2018 r. Wysokość świadczenia i zasady jego przyznawania

AKTUALIZACJA 31/05/2022 13:24