Przejdź do treści

Niemieckie prawo pracy. O czym warto wiedzieć?

26/01/2018 10:47

Niemieckie prawo pracy. O czym warto wiedzieć?

Ile wynosi pełen etat w Niemczech? Dlaczego nie we wszystkich branżach dopuszczona jest praca w niedzielę? Ile urlopu przysługuje zatrudnionym w Niemczech i jak wygląda kwestia chorobowego. Wyjaśniamy.

Etat w Niemczech

40 godzin tygodniowo – tyle wynosi pełen etat w Niemczech
48 godzin tygodniowo – to określony ustawowo maksymalny tygodniowy czas pracy

W wyjątkowych sytuacjach niemiecki kodeks pracy dopuszcza 60 godzin pracy z wyrównaniem do 48 godzin w ciągu 6 miesięcy.

Praca a dni tygodnia

Maksymalny dobowy wymiar czasu pracy, przerwy, pracę w niedziele i święta, pracę na dyżurze reguluje siemiecka ustawa o czasie pracy  Arbeitszeitgesetz. 

Zgodnie z przepisamy dzienny czas pracy w Niemczech nie może przekroczyć 10 godzin, a tygodniowy – 60 godzin. W wielu firmach przyjmuje się 8 godzinny czas pracy od poniedziałku do czwartku  i 7 godzinny w piątek.

W niektórych branżach tygodniowy czas pracy wynosi 48 godzin, w wymiarze 6 dni wraz z sobotą.

10 godzinny czas pracy w  sezonie

Zdarza się, że w sezonie lub okresach, kiedy firma otrzymuje wyjątkowo dużo zleceń dzienny czas oracy zostaje wydłużony do 10 godzin lub 60 godzin tygodniowo. Jest zgodne z niemieckim kodeksem, od warunkiem jednak, że   długość dnia pracy w 6-miesięcznym lub 24-tygodniowym okresie rozliczeniowym wynosi średnio 8 godzin.

Warto wiedzieć:

W przypadku kierowców nadrzędne w stosunku do przepisów krajowych są przepisy europejskie. Dotyczy to zwłąszcza kwestii czasu pracy  i okresach odpoczynku.

Urlop wypoczynkowy

Podobnie jak w przypadku czasu pracy wymiar płatnego urlopu wypoczynkowego  zależy od regulacji zawartych w zbiorowych układach pracy. Najczęściej wynosi on 30 dni roboczych w roku.

Minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 24 dni robocze w roku kalendarzowym.  Obszerniej na temat urlopu wypoczynkowego w Niemczech piszemy tutaj.

Choroba

W Niemczech o niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca musi zostać poinformowany bezzwłocznie. Zwolnienie lekarskie (zaświadczenie o niezdolności do pracy z powodu choroby) wystawione przez lekarza zwyczajowo dostarcza się najpóźniej do czwartego dnia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z prawem pracodawca może zażądać przedłożenia zaświadczenia lekarskiego już w pierwszym dniu nieobecności w pracy.

Warto wiedzieć:
Tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. w przypadku groźnej choroby zakaźnej) pracodawca może zostać poinformowany o rodzaju choroby na jaką cierpi pracownik. W każdym innym przypadku informacje o chorobie podlegają tajemnicy lekarskiej. Oznacza to, że lekarz wypisując zwolnienie lekarskie podaje tylko przez ile dni będziemy niezdolni do pracy, nie ujawnia jednak na co jesteśmy chorzy.

Choroba a wynagrodzenie

Zgodnie z przepisami pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikowi 100 proc. jego średniego miesięcznego wynagrodzenia przez pierwsze 6 tygodni choroby. Po upływie tego terminu pracownik musi starać się o zasiłek chorobowy z ubezpieczalni (wysokość zasiłku chorobowego zależy od tego czy jesteśmy ubezpieczeni w państwowej czy w prywatnej kasie chorych).

Ważne:
W Niemczech pracodawca może zwolnić pracownika przebywającego na chorobowym. Prawo na to zezwala.

Ochrona przed wypowiedzeniem 

W firmach zatrudniających ponad 10 osób znajduje zastosowanie ustawa o ochronie przed wypowiedzeniem, która chroni przed tzw. zwolnieniem społecznie nieuzasadnionym kobiety w ciąży, kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim.

***

Uwaga: Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Redakcja serwisu Polskiobserwator.de dokłada starań, aby wszystkie publikowane artykułu były rzetelne i wiarygodne. Nie mogą być one jednak traktowane  jako wiążąca  interpretacja przepisów prawnych.


Podobne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Po ilu latach pobytu Polak może uzyskać obywatelstwo niemieckie

Lohnabrechnung, czyli niemiecki odcinek z wypłaty. VIDEO