Przejdź do treści

Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą

20/10/2016 15:04

Obywatelstwo dziecka urodzonego za granicą zależy od obywatelstwa jego rodziców oraz od prawa obowiązującego w kraju, w którym się ono urodziło.

wkacjedzieci11

Dziecko nabywa obywatelstwo polskie (niezależnie od miejsca urodzenia), jeżeli co najmniej jedno z rodziców posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka.

Dziecko przysposobione przez osobę lub osoby mające obywatelstwo polskie nabywa to obywatelstwo, jeżeli przysposobienie pełne nastąpiło przed ukończeniem przez niego 16 lat.

Warto wiedzieć
W przypadku gdy jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie obywatelem obcego państwa, rodzice mogą wybrać dla swojego dziecka obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców. Może to nastąpić, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo.

Wyboru dla dziecka obywatelstwa obcego, które posiada jedno z rodziców, rodzice mogą dokonać w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka. W tym celu powinni złożyć wspólne oświadczenie przed właściwym organem. Jest nim konsul (dla osób zamieszkałych za granicą) lub wojewoda (dla osób zamieszkałych w Polsce).

Nabycie przez dziecko urodzone za granicą obywatelstwa państwa, w którym się urodziło, podlega prawu wewnętrznemu tego państwa.

powroty_miniŹródło: Serwis Powroty.gov.pl


Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek wychowawczy w Niemczech (Elterngeld)

Jak zgłosić w Polsce dziecko urodzone za granicą

Kiedy dziecku przysługuje niemieckie obywatelstwo?

Jak uzyskać obywatelstwo niemieckie po ślubie z Niemcem/Niemką

Coraz więcej Polaków decyduje się na niemieckie obywatelstwo